Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Rapportering av tillgänglighet i specialistvården

I överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 ingick krav på att SKR tillsammans med regionerna skulle utveckla och implementera en modell för utvecklad uppföljning av specialiserad vård, i enlighet med uppföljningen av primärvården. All offentligt finansierad vård ska kunna redovisa alla väntande och genomförda kontakter i den specialiserade vården, såsom besök, återbesök, utredningar, operationer, behandlingar och åtgärder.

Den nya modellen för rapporteringen syftar till att ge en heltäckande bild av den specialiserade vårdens tillgänglighet.

Mer information från SKR om utökad uppföljning specialiserad vård se även SKR frågor och svar 

Information från SKR om väntetider i vården 

SKR har även ett Samarbetsrum som ni kan begära åtkomst till via VGR:s kontakt nedan. Väl där behöver ni välja Samarbetsrum ”Väntetider i vården” och därefter ”Filer”, ”Teknik”, ”Tillgänglighet Specialiserad Vård” för att hitta berörd dokumentation.

Kontakta oss vid frågor:

Monica Skotte Sjögren monica.skotte-sjogren@vgregion.se

Aktuellt

Rapportering ska ske till SKR direkt, inte till VGR

Det är nu klart att rapportering av väntetider ska ske direkt till SKR. För kontaktperson till SKR angående tester och dataleveranser, kontakta monica.skotte-sjogren@vgregion.se.

Stöd för rapportering av specialistvård enligt ny modell.

Västra Götalandsregionen har påbörjat inrapportering av tillgänglighet i specialistvården enligt ny modell till Sveriges kommuner och regioner (SKR) för vård i offentlig regi.

Enligt 3 i § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska regionernas rapporteringsskyldighet fullgöras genom att regionerna lämnar uppgifter om väntetider till den nationella väntetidsdatabas som förs av Sveriges Kommuner och Regioner. Detta gäller all vård som finansieras av regionerna.

För de privata vårdgivarna pågår ett arbete inom VGR med att ta fram ett underlag för att stödja vårdgivarna i deras anpassningar för att rapportera enligt den nya modellen. Målbilden är att de privata vårdgivarna rapporterar till VGR vid halvårsskiftet 2021.

Informationsmöten

Informationsmöten genomförda 2021-12-17 samt 2021-02-15

Frågor och svar

Fråga:

Ett beslut om aktivitet kan fattas hos det offentliga sjukhuset eller hos en privat vårdgivare. Vilket datum ska anges i ”Beslut om aktivitet”?

Svar:

Beslutet kan avse något av följande:

  • Första besök
  • Operation/åtgärd (här ingår neuropsykiatriska utredningar)
  • Undersökning
  • Återbesök

Datum för beslut ska ses ur patientens perspektiv. Om ett beslut om aktivitet tagits hos annan vårdgivare (tex offentligt sjukhus) så är det detta datum som ska anges. Om detta inte framgår, så ska remissdatum användas. Om inte heller remissdatum framgår så ska ankomstdatum för remiss användas.

Senast uppdaterad: 2020-12-21 10:11