Behandling

Behandling av lymfödem sker med Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) och består av en kombination av behandlingar och åtgärder som sker i två faser.

Den akuta fasen innebär ödemreducering och den senare underhållsbehandling vilken ofta är livslång. I behandlingen ingår information om hudvård, bandagering, manuell behandling, lymfpulsatorbehandling (hjälpmedel), egenvård och fysisk aktivitet men i huvudsak förskrivning och uppföljning av medicinsk kompression. Patientens compliance är avgörande för behandlingsresultatet.

Intensivbehandling

För intensivbehandling av lymfödem kan läkarremiss även skickas till Rehabcenter Mösseberg via Enheten för externa vårdprogram på SU/S. Patienten bör då ha en redan etablerad kontakt med medicinsk lymfterapeut som ansvarar för förskrivning av ny kompression direkt efter vistelsen.