Primära lymfödem

Orsaken till ett primärt lymfödem är en medfödd störning eller svaghet i lymfkärlen.

Vanligen är ödemet lokaliserat distalt i nedre extremiteten och oftast unilateralt. Primära lymfödem kan debutera hos nyfödda men även upptäckas i tonåren då kroppen växer mycket eller senare i 30- till 40-årsåldern.

Vid primära lymfödem krävs en noggrann utredning av den bakomliggande orsaken som även kan vara ärftlig. En anamnes, inspektion och palpation kan ge de första indikationerna på vad för slags ödem som föreligger. Lymfscintigrafi ger information om transportkapaciteten och anatomin i lymfkärlen och kan därmed ge indikation på lymfödem.