Sekundära lymfödem

Sekundära lymfödem är vanligare än primära lymfödem. Sekundära lymfödem beror på att lymfknutor eller lymfkärl har tagits bort eller skadats.

Orsaken kan vara operation eller strålbehandling på grund av cancer. Lymfkärl kan också skadas av exempelvis omfattande operationer efter muskuloskelettala trauman med kirurgiska åtgärder där lymfkärlen skurits av. Sekundära lymfödem är betydligt vanligare än primära.