Utanför lymfödemmottagningens uppdrag

Lymfödemmottagnings uppdrag omfattas inte av ödem orsakat av annat än lymfödem, vilket innebär att mottagningen inte kan ta emot ödem orsakat av exempelvis venös insufficiens, inaktivitets ödem, obesitas, graviditet eller lipödemrelaterade komplikationer.

Vid diagnosticerat lipödem kan patienten hänvisas att söka primärvårdens fysioterapeut för träning och andningsövningar samt arbetsterapeut för exempelvis vardagsrevidering. Även dietistkontakt är önskvärd. Om medicinsk kompression bedöms som adekvat behandling enligt riktlinjer för förskrivning av kompression, är det vårdcentralens eget ansvar att utföra detta. För vidare information se handbok för förskrivning av hjälpmedel.

Mätning och förskrivning av medicinsk kompression utförs av distriktssköterska på remiss av läkare. De av hjälpmedelscentralen upphandlade leverantörerna av kompressionsprodukter har sina egna produktspecialister som kan konsulteras vid patientbesök för instruktion av mätning.

Leverantörerna tillhandahåller även utbildningar kring mätning och beställning av sina produkter. Denna service ingår i upphandlingen av dessa hjälpmedel. Hjälpmedelskonsulenterna på hjälpmedelscentralen i Skövde kan kontaktas för ytterligare information om vilka leverantörer som är upphandlade samt aktuella produktspecialister.

Närhälsans vårdcentraler har dessutom tillgång till en kompressionsutbildning via sin utbildningsportal med information om kompression vid olika diagnoser inklusive lymfödem.