Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dietistenheten

Till följd av Coronapandemin har Regionhälsan beslutat att dietistenheten huvudsakligen erbjuder telefon- och videobesök istället för fysiska besök så länge som strängare covid-restriktioner kvarstår. De patienter som behöver eller önskar mottagningsbesök på sin vårdcentral kommer erbjudas det.

Webinarium om maten och näringens betydelse efter Covid-19 

Hemsidan innehåller remissrutiner, kontaktuppgifter för både patienter och vårdgivare till medarbetare på dietistenheten och information kring förskrivning av nutritionsprodukter. Vi tar emot remisser från läkare, sjuksköterska och barnmorska på alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen samt från barnmorskor vid barnmorskemottagningar (undantag HSN norra för mödrahälsovård). Vi ger individanpassad kostbehandling till våra patienter. Vår högsta prioriterade patientgrupp är patienter med långvarig sjukdom i kombination med undernäring eller övervikt/fetma samt sköra äldre. Därefter prioriteras gravida, magtarmsjukdomar, hjärt-/kärlsjukdom, diabetes typ 2, prediabetes, övervikt/fetma med BMI under 35, allergier och förebyggande insatser mot ohälsosamma matvanor. Patienter kan inte på egen hand söka sig till dietistenheten.

Rutiner för remiss

Rutinerna för att skicka remiss till dietistenheten skiljer sig beroende på om remitterande enhet använder Asynja Visph eller ett annat journalsystem.

RMR primärvård/specialistvård

Remiss från enheter med Asynja Visph

Enheter som använder Asynja Visph skickar remiss elektroniskt via journalsystemet till Borås, Göteborg, Skara eller Uddevalla dietistenhet. Dietistenhetens kanslist tar emot remissen och fördelar till ansvarig dietist.

Remiss från enheter med annat journalsystem

Enheter som inte använder Asynja Visph skickar remiss via extern post till:
Primärvårdens dietistenhet
Skärgårdsgatan 4, plan 2
414 58
Göteborg

Samtliga remisser skickas till samma adress, oavsett var patienten är listad. Dietistenhetens kanslist tar emot remissen, scannar den och fördelar den till ansvarig dietist.

Utöver klar diagnos/frågeställning behövs följande uppgifter i remissen:

  • Relevanta uppgifter om patienten: Sjukdomshistoria, aktuella diagnoser och vid mödrahälsovård - graviditetsvecka och beräknad partus
  • Längd, vikt, vikthistoria, labvärden av betydelse för nutritionsbehandling
  • Mediciner som påverkar eller kan påverkas av nutritionsbehandling
  • Sociala faktorer t ex medföljande anhörig/assistent/kontaktperson
  • Tolkbehov, språk
  • Telefonnummer till patient/företrädare för patient och läkare/sjuksköterska eller barnmorska
  • Vid hemsjukvård: kontaktuppgifter till ansvarig sjuksköterska i kommunen

Checklista inför remiss

Remissbilaga + manual (fylls i som komplement inför remiss för patienter som bor på särskilt boende/har hemsjukvård)

4 dagars mat- och vätskeregistrering

Konsultation för vårdpersonal

För frågor, råd och stöd kring nutritionsfrågor.

Telefon (endast för vårdpersonal):
010-435 84 44

Ordinarie telefontider: måndag - torsdag, 8-16 & fredag samt dag före röd dag, 8-15 (lunchstängt, 12–13).

E-post: primarvardensdietistenhet@vgregion.se
Personuppgifter om patient ska inte skickas via e-post av sekretessorsaker.

Dietister på enheten

Behöver du komma i kontakt med en specifik dietist?

Vi som arbetar på Primärvårdens dietistenhet

Förskrivning av nutritionsprodukter i Västra Götaland

En ny handbok trädde i kraft 1 september 2017. Det innebär bland annat att sjuksköterskor inte längre kan förskriva nutritionsprodukter.

Handbok för förskrivning av nutritionsprodukter i Västra Götaland 

Lathund för förskrivning av näringsdryck till läkare

Jeanette Rehn

Ledning, hälso- och sjukvård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-05 10:47