Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Dietistenheten

Hemsidan innehåller remissrutiner, kontaktuppgifter för både patienter och vårdgivare till medarbetare på dietistenheten och information kring förskrivning av nutritionsprodukter. Vi tar emot remisser från läkare, sjuksköterska och barnmorska på alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen samt från barnmorskor vid barnmorskemottagningar (undantag HSN norra för mödrahälsovård). Vi ger individanpassad kostbehandling till våra patienter. Vår högsta prioriterade patientgrupp är patienter med långvarig sjukdom i kombination med undernäring eller övervikt/fetma samt sköra äldre. Därefter prioriteras gravida, magtarmsjukdomar, hjärt-/kärlsjukdom, diabetes typ 2, prediabetes, övervikt/fetma med BMI under 35, allergier och förebyggande insatser mot ohälsosamma matvanor. Patienter kan inte på egen hand söka sig till dietistenheten.

Rutiner för remiss

Rutinerna för att skicka remiss till dietistenheten skiljer sig beroende på om remitterande enhet använder Asynja Visph eller ett annat journalsystem.

RMR primärvård/specialistvård

Remiss från enheter med Asynja Visph

Enheter som använder Asynja Visph skickar remiss elektroniskt via journalsystemet till Borås, Göteborg, Skara eller Uddevalla dietistenhet. Dietistenhetens administratörer tar emot remissen och fördelar till ansvarig dietist.

Remiss från enheter med annat journalsystem

Enheter som inte använder Asynja Visph skickar remiss via extern post till:
Primärvårdens dietistenhet
Skärgårdsgatan 4, plan 2
414 58
Göteborg

Samtliga remisser skickas till samma adress, oavsett var patienten är listad. Dietistenhetens kanslist tar emot remissen, scannar den och fördelar den till ansvarig dietist.

Utöver klar diagnos/frågeställning behövs följande uppgifter i remissen:

  • Relevanta uppgifter om patienten: Sjukdomshistoria, aktuella diagnoser och vid mödrahälsovård - graviditetsvecka och beräknad partus
  • Längd, vikt, vikthistoria, labvärden av betydelse för nutritionsbehandling
  • Mediciner som påverkar eller kan påverkas av nutritionsbehandling
  • Sociala faktorer t ex medföljande anhörig/assistent/kontaktperson
  • Tolkbehov, språk
  • Telefonnummer till patient/företrädare för patient och läkare/sjuksköterska eller barnmorska
  • Vid hemsjukvård: kontaktuppgifter till ansvarig sjuksköterska i kommunen
  • Eventuellt samtycke till NPÖ

Remissbilaga inför remiss

Remissbilaga (fylls i som komplement inför remiss för patienter som bor på särskilt boende/har hemsjukvård)

4 dagars mat- och vätskeregistrering

Remiss från mödrahälsovård

Remissrutin

Dietist Direkt - Konsultation för vårdpersonal

För frågor, råd och stöd kring nutritionsfrågor.

Telefon (endast för vårdpersonal):
010-435 84 44

Ordinarie telefontider: måndag - torsdag, 8-16 & fredag samt dag före röd dag, 8-15 (lunchstängt, 12–13).

E-post: primarvardensdietistenhet@vgregion.se
Personuppgifter om patient ska inte skickas via e-post av sekretessorsaker.

Dietister på enheten

Behöver du komma i kontakt med en specifik dietist? 

Vi som arbetar på Primärvårdens dietistenhet

Kontaktuppgifter administratörer på Primärvårdens Dietistenhet

Telefon 010-435 84 45

Förskrivning av nutritionsprodukter i Västra Götaland

En ny handbok trädde i kraft 1 september 2017. Det innebär bland annat att sjuksköterskor inte längre kan förskriva nutritionsprodukter.

Handbok för förskrivning av nutritionsprodukter i Västra Götaland 

Lathund till läkare för förskrivning av näringsdryck

Jeanette Rehn

Ledning, hälso- och sjukvård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Vegankost för barn

En utbildningsfilm om vad man som vuxen, med ansvar för barnet, behöver tänka på kring barnets behov av näring och energi. För dig som vårdnadshavare, anhörig eller personal som arbetar i närhet till barn som mäter uteslutande eller mestadels vegansk mat.

 

Upptäcka förebygga och behandla undernäring

En informationsfilm om att att upptäcka, förebygga och behandla undernäring. Riktar sig till dig som möter äldre i ditt dagliga arbete.

Patientskolor - Norra nämnden

Länk till: Patientskolor

Senast uppdaterad: 2023-02-27 10:14