Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dietistenheten

Vi tar emot remisser från läkare på alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Vi ger individanpassad kostbehandling främst till patienter med långvarig sjukdom i kombination med undernäring eller övervikt/fetma, sköra äldre, patienter med magtarmsjukdomar samt fodoämnesallergier. Patienter kan inte på egen hand söka sig till Dietistenheten. OBS! Vi byter namn till Primärvårdens dietistenhet vid årsskiftet 2019/2020.

Rutiner för remiss

Rutinerna för att skicka remiss till dietistenheten skiljer sig åt ifall er vårdcentral använder Asynja Visph eller ett annat journalsystem.

Remiss från vårdcentral med Asynja Visph

Vårdcentraler som använder Asynja Visph skickar remiss elektroniskt via journalsystemet till Borås, Göteborg, Skara eller Uddevalla dietistenhet. Dietistenhetens kanslist tar emot remissen och fördelar till ansvarig dietist.

Remiss från vårdcentral med annat journalsystem

Vårdcentraler som inte använder Asynja Visph skickar remiss via extern post till:
Primärvårdens dietistenhet
Skärgårdsgatan 4, plan 2
414 58
Göteborg

Samtliga remisser skickas till samma adress, oavsett var patienten är listad. Dietistenhetens kanslist tar emot remissen, scannar den och fördelar den till den dietist som ansvarar för remitterande vårdcentral.

Utöver klar diagnos/frågeställning behövs följande uppgifter i remissen:

  • Relevanta uppgifter om patienten: Sjukdomshistoria, aktuella diagnoser
  • Längd, vikt, vikthistoria, labvärden av betydelse för nutritionsbehandling
  • Mediciner som påverkar eller kan påverkas av nutritionsbehandling
  • Sociala faktorer t ex medföljande anhörig/assistent/kontaktperson
  • Tolkbehov, språk
  • Kontaktuppgifter till patient och ev. anhörig
  • Vid hemsjukvård: kontaktuppgifter till ansvarig sjuksköterska i kommunen

Checklista inför remiss

Remissbilaga 
(fylls i som komplement inför remiss för patienter som bor på särskilt boende/HSV)

Manual remissbilaga

4 dagars mat- och vätskeregistrering

Konsultation för vårdpersonal

För frågor, råd och stöd kring nutritionsfrågor.

Telefon (endast för vårdpersonal):
010-435 84 44

Telefontider:  Måndag - Fredag kl 08.00 – 16.30 (lunchstängt kl 12.00 – 13.00).

E-post: primarvardensdietistenhet@vgregion.se
Personuppgifter om patient ska inte skickas via e-post av sekretessorsaker.

Dietister på enheten

Behöver du komma i kontakt med en specifik dietist?

Vi som arbetar på Primärvårdens dietistenhet

Förskrivning av nutritionsprodukter i Västra Götaland

En ny handbok trädde i kraft 1 september 2017. Det innebär bland annat att sjuksköterskor inte längre kan förskriva nutritionsprodukter.

Handbok för förskrivning av nutritionsprodukter I Västra Götaland

Jeanette Rehn

Ledning, hälso- och sjukvård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-12-20 12:08