Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2023-10-05

Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Beslut Krav- och kvalitetsbok 2024
 • Avtalet med Smärthjälpen upphör den 31 december 2023
 • SKR:s arbete inom patientsäkerhetsområdet avslutas
 • Enkät: Tidig upptäckt av cancer i primärvården
 • Höstens ALF-utlysningar 2023
 • Sök projektanslag för FoU
 • Inbjudningar och utbildningar


  Vårdcentral:
 • Gällande ersättning för fast läkarkontakt
 • Simulering av ACG utifrån Krav- och kvalitetsbok 2024
 • Vaccination mot RS-virus
 • Fördelning av läkarstudenter våren 2024
 • Rehabiliteringskoordinering/koordineringsinsatser för sjukskrivna
 • Information till chefer om SIP och SAMSA för barnhälsovården
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar