Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2024-01-25

Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Innehåll:

 • Ny tillämpningsanvisning gällande start av ny enhet och ändrade ägarförhållanden
 • Webbutbildning om våld i nära relationer
 • Vad forskade vi på inom primär och nära vård i VGR under 2023?
 • Inbjudningar och utbildningar

  Rehab:
 • Inbjudningar och utbildningar

  Vårdcentral:
 • Ny tillämpningsanvisning inom Vårdval Vårdcentral - begränsning av antal listade patienter
 • Reviderad tillämpningsanvisning inom Vårdval Vårdcentral - Ungas Psykiska Hälsa
 • Förändring vid inrapportering i vårdvalsfilen
 • Uppdatering av geografiersättningen inom Vårdval Vårdcentral
 • Regional provtagningsindikation för covid-19 avpubliceras 26 januari
 • Bristsituation Acetylcystein lösning 200 mg/ml
 • Åtgärder mot långa väntetider till klinisk radiologisk bröstdiagnostik vid misstänkt bröstcancer på SU
 • Information om avtal inom gynekologi
 • Vill din vårdcentral ta emot PTP-psykolog?
 • NPO mag- och tarmsjukdomar söker allmänspecialist till nationellt uppdrag
 • Nyheter från länsgemensamt uppdrag Nationella vård- och insatsprogram, psykisk hälsa
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar