Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2022-06-16

Uppdaterad:
Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

  • Information om förändringar under avtalsperiod i Krav- och kvalitetsbok 2022-2023
  • Koordineringsinsatser vid sjukskrivning och för stöd till arbetsdeltagande – fortsättningskurs
  • Styrande dokument och kunskapsstöd
  • Inbjudningar och utbildningar
  • Kompetensutveckla med Lärportalen

  • Rehabcentrum Lidköping stänger
  • Covid-19-provtagning i sommar
  • Användning av kvalitetssystemet BHVQ inom Barnhälsovård inom Vårdval Vårdcentral
  • Uppdaterad information om nytt avtal inom vuxenpsykiatri
  • Ny handbok om  LVM i hälso- och sjukvården