Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2022-09-22

Publicerad:

 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Ny utbildning: Artros – rätt diagnos och behandling
 • Vårdhygienisk egenkontroll – för patientens säkerhet
 • Sök projektanslag för FoU
 • Kampanj om ofrivillig ensamhet
 • Sex på arbetstid om könssjukdomar
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar

  Vårdcentral:
 • Höjd ersättning för influensavaccinationer
 • Ny utvecklingsledare för implementering av rehabiliteringskoordinering i primärvården
 • Workshop (via Teams): Att våga fråga sjukskrivna om våld
 • Försäkringskassan informerar om lagändringar i sjukförsäkringen hösten 2022 (via Teams)
 • Nya avtal om naturunderstödd rehabilitering