Vårdgivarnytt - vårdvalen Rehab och Vårdcentral 2022-10-06

Publicerad:

 

Läs nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet innehåller:

 • Beslut krav- och kvalitetsböcker för vårdvalen 2022-2023
 • Dags för Nationell Patientenkät
 • Nytt namn - nu bara 1177
 • Titta på Regionalt ledarforum FVM i efterhand
 • Riva hinder – ett verktyg i möten med patienter som har migrationserfarenhet
 • Styrande dokument och kunskapsstöd
 • Inbjudningar och utbildningar

  Vårdcentral:
 • Nytt avtal beredskapsjour
 • Nytt rapporteringssystem planeras för särskild ST-ersättning hösten 2022
 • Nytt arbetssätt med SAMSA mellan En väg in och primärvården
 • Fördelning av läkarstudenter våren 2023
 • Förlängd Tillämpningsanvisning om Närområden i Göteborg
 • Sjukvårdsapoteket - säkrar försörjningen av läkemedel