Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar Närområdesplan 2023

Som ett led i administrativ förenkling begär Koncernkontoret inte regelmässigt in upprättade planer i närområdet, förutom närområdesplanen, men planerna ska ändå upprättas och skyndsamt kunna visas upp på begäran.

Dessutom behöver ni inte lämna in uppgifter rörande medicinskt rådgivningsansvar då ersättningsmodellen för uppdraget har förändrats.

Komplett ifylld närområdesplan ska vara Koncernkontoret tillhanda 16 december 2022.

Det är enbart närområdesplanen (komplett ifylld) som ska skickas in.

Närområdesplanen skickas till funktionsbrevlådan vgprimarvard@vgregion.se

Planerna ska tillsammans med berörda parter upprättas och/eller hållas uppdaterade och skyndsamt kunna visas upp på begäran av Koncernkontoret.

Planerna ska tillsammans med berörda parter upprättas och/eller hållas uppdaterade och skyndsamt kunna visas upp på begäran av Koncernkontoret.

Planerna ska tillsammans med berörda parter upprättas och/eller hållas uppdaterade och skyndsamt kunna visas upp på begäran av Koncernkontoret.

Planerna ska tillsammans med berörda parter upprättas och/eller hållas uppdaterade och skyndsamt kunna visas upp på begäran av Koncernkontoret.

Planerna ska tillsammans med berörda parter upprättas och/eller hållas uppdaterade och skyndsamt kunna visas upp på begäran av Koncernkontoret.

Planerna ska tillsammans med berörda parter upprättas och/eller hållas uppdaterade och skyndsamt kunna visas upp på begäran av Koncernkontoret.

Ni fyller i antal platser i närområdesplanen (NOP).

Ett närområde definieras som en kommun. För Göteborg gäller de tio tidigare stadsdelarna.
Tillämpningsanvisningar A-Ö - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
(Tillämpningsanvisning Närområdesansvar Göteborg - ny tillämpningsanvisning på gång)

Mindre förändringar mailas till vgprimarvard@vgregion.se

Ansvaret för att sammankalla alla parter vid förändring och uppdatering åligger kontaktpersonen för närområdesplanen.

Vid omfattande förändring, t.ex. då en ny vårdcentral öppnar eller vid avslut av vårdcentral, ska en ny plan tas fram. Kontaktperson för Närområdesplanen ansvarar för detta.

Kontaktperson för närområdesplanen sätter alla verksamhetschefer som kopia på mejlet till Koncernkontoret.

Senast uppdaterad: 2022-10-07 11:57