Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Tillgänglighet och kontinuitet är centralt för patienter med psykisk ohälsa. Därför erbjuder Västra Götalandsregionens vårdcentraler uppföljning via en vårdsamordnare psykisk ohälsa. I dagsläget har cirka 175 vårdcentraler funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa.

Kontakta oss

Vid frågor om funktion, utbildning med mera.

Skriv in ordet Vårdsamordnare i mejlets ämnesrad!

vgprimarvard@vgregion.se

Bakgrund

Tillgänglighet och kontinuitet vid psykisk ohälsa.