Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Krav- och kvalitetsboken är ett förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem, LOV och beskriver det uppdrag och krav som utförare ska uppfylla. De anvisningar som ska följas och hur uppföljning görs och redovisas.

Krav- och kvalitetsbok 2021

Gäller från 1 januari 2021

Beslutsunderlag Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2021

Viktlista 2021

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2021

Lathund KVÅ-koder Vårdval Vårdcentral

Besöksregistrering för Vårdval Vårdcentral och Dataleveranser

Registrering av digitala distanskontakter efter 2020-01-01

Registrering av KBT-behandling via internet

Ansökan om tillfälligt minskat uppdrag i Vårdval Vårdcentral med anledning av Covid-19

Krav- och kvalitetsbok 2022 - 2023

Gäller från 1 januari 2022

Sammanställning av förändringar Krav- och kvalitetsbok 2022-2023

Viktlista 2022-2023

Simulering av geografi 2022


Simulering av effekter vid förändrad beräkningsmetodik för ACG
I Krav- och kvalitetsbok 2021 kommer beräkningsmetodiken för vårdtyngdsersättning baserat på ACG att förändras.
Förändringen innebär att diagnoser som registrerats vid indirekta kontakter, såsom notat, inte kommer att ingå i ACG-beräkningen. Antalet månader som beräkningen omfattar förlängs från nuvarande 15 månader, till 18 månader. Flera vårdgivare har efterfrågat vilken effekt detta kommer att få på ersättningen, och med anledning av det har Koncernkontoret genomfört en simulering där en ACG-beräkning genomförts med indirekta kontakter exkluderade. Resultatet av simuleringen jämförs med den faktiskt utbetalda ersättningen till en vårdcentral och differensen presenteras. Simuleringen avser en exempelmånad. Det är viktigt att tänka på att simuleringen endast ger en ögonblicksbild över en specifik exempelmånad.
Simuleringsfil förändring ACG beräkning

Beräkningsunderlag för ACG-ersättning
I Krav- och kvalitetsbok 2021 kommer underlaget för vårdtyngdsersättning baserat på ACG att förändras.
Förändringen innebär att diagnoser som registrerats vid indirekta kontakter, såsom notat, inte kommer att ingå i ACG-beräkningen. Antalet månader som beräkningen omfattar förlängs från nuvarande 15 månader, till 18 månader.
Vid beräkning av ACG-ersättning inom vårdval vårdcentral, krav- och kvalitetbok 2021, kommer följande kontakttyper att inkluderas/exkluderas i beräkningsunderlaget.

Kod Kontakttyp Inkluderas
B Brevkontakt Ja
BR Skriftlig distanskontakt Ja
T Telefonkontakt Ja
TB Distanskontakt som ersätter ett besök Ja
U Besök utanför mott Ja
H Hembesök Ja
S Hemsjukv.besök särsk boende Ja
M Mottagningsbesök Ja
P Möte om patient Nej
A Notat om patient Nej

 

Senast uppdaterad: 2021-10-01 11:49