Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Krav- och kvalitetsboken är ett förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem, LOV och beskriver det uppdrag och krav som utförare ska uppfylla. De anvisningar som ska följas och hur uppföljning görs och redovisas.

Krav- och kvalitetsbok 2020

Gäller från 1 januari 2020

Beslutsunderlag Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2020

Viktlista 2020

Krav- och kvalitetsbok 2019

Regionfullmäktige beslutade den 18-19 juni 2018 om Krav- och kvalitetsbok 2019 för Vårdval Vårdcentral. Protokollet justeras den 25 juni.

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

Underlag till beslut och sammanfattning av Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

Uppföljnings- och kvalitetsindikator 2019

Viktlista 2019

Riktlinjer för diagnoskodning se ersättning för vårdtyngd

Besöksregistrering för Vårdval Vårdcentral och Dataleveranser

Registrering av digitala distanskontakter efter 2019-01-01

Registrering av KBT-behandling via internet

Senast uppdaterad: 2019-09-26 15:31