Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral

Krav- och kvalitetsboken är ett förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem, LOV och beskriver det uppdrag och krav som utförare ska uppfylla. De anvisningar som ska följas och hur uppföljning görs och redovisas.

Krav- och kvalitetsbok 2019

Regionfullmäktige beslutade den 18-19 juni 2018 om Krav- och kvalitetsbok 2019 för Vårdval Vårdcentral. Protokollet justeras den 25 juni.

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

Underlag till beslut och sammanfattning av Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019

Uppföljnings- och kvalitetsindikator 2019

Viktlista 2019

Besöksregistrering för Vårdval Vårdcentral och Dataleveranser

Registrering av digitala distanskontakter efter 2019-01-01

Registrering av KBT-behandling via internet

Simuleringsmall för ersättning Vårdval Vårdcentral 2019
Som en hjälp för vårdgivare att beräkna och bedöma förändring i ersättning erbjuder vi denna fil. Intentionen är att på ett enkelt sätt belysa de större ersättningsdelar som påverkas av den nya viktlistan för ålder och kön samt övriga förändringar i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral 2019. När du öppnat filen, börja i blad ”Arbetsbeskrivning”. 

Hämta Simuleringsmall (Excel-fil laddas ner)

Krav- och kvalitetsbok från 1 januari 2018

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2018

Sammanfattning av förändringar  i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2018

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2018

Viktlista 2018

Riktlinjer för diagnoskodning se ersättning för vårdtyngd

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisning utbildning- och planeringsdagar (reviderad)

Tillämpningsanvisning mobil hemsjukvårdsläkare

Tillämpninganvisning familjecentrerat arbetssätt

Tillämpningsanvisning  extern mellanliggande provtagning

Tillämpningsanvisning ökade öppettider

Tillämpningsanvisning fast sjuksköterskekontakt för mest sjuka äldre

Tillämpningsanvisning vid adressförändring av vårdcentral/jourcentral

Tillämpningsanvisning beräkning av avdrag vid förtida upphörande eller flytt

 

Gällande från 1 januari 2017

Krav- och kvalitetsbok 2017.pdf  

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2017

 

 

Senast uppdaterad: 2019-04-23 08:57