Samordnad individuell plan (SIP)

I lagar som SoL och HSL finns bestämmelser om att kommun och landsting ska upprätta en Samordnad Individuell Plan, SIP, när en person har behov av insatser från både region och kommun.

Mer information om SIP hittar du på webbplatsen Vårdsamverkan i Västra Götaland:

Samordnad individuell plan - Vårdsamverkan i Västra Götaland