Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan (SIP)

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och landsting ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person har behov av insatser från både region och kommun. Läs mer här

Senast uppdaterad: 2018-12-19 09:56