Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närområdesplan

Vårdenheterna inom Vårdval Vårdcentral har ett gemensamt närområdesansvar för invånarna i närområdet. Med närområde avses den kommun eller stadsdel där vårdenheten är lokaliserad. En gemensam närområdesplan ska upprättas där ansvarsfördelningen mellan vårdenheterna för gemensamma åtaganden framgår tydligt. En kontaktperson för närområdesplanen ska utses. Närområdesplanen och ”Överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården” som finns nedan, ska skrivas under och skickas in till Västra Götalandsregionen.

Anvisning närområdesplan

Mall Närområdesplan 2021

Underskrivna dokument skickas till ansvarig kontaktperson för området, se adresser nedan.

Vid förändringar i närområdesplan

Vid förändringar närområdesplanen görs det i dokumentet nedan: 

Förändringar och tillägg Närområdesplan 2021
Ifyllt dokument skickas till ansvarig kontaktperson.

Förtydligande Närområdesplan

Förtydligande till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral - Närområdesplan (NOP)

Kontaktpersoner

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd:
Caroline Rådbring, caroline.a.radbring@vgregion.se
Karin Overgaard, karin.overgaard@vgregion.se

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Kristin Moldsvor Birgersson, kristin.moldsvor.birgersson@vgregion.se
Susanne Zetterberg Jensen, susanne.zetterberg.jensen@vgregion.se

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Anna Persson, anna.c.persson@vgregion.se
Karin Jacobsson, karin.jacobsson@vgregion.se 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Lone Dockered, lone.dockered@vgregion.se 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden:
Anna Aronsson, anna.aronsson@vgregion.se

 

 

Senast uppdaterad: 2021-08-31 16:22