Närområdesplan

Vårdenheterna inom Vårdval Vårdcentral har ett gemensamt närområdesansvar för invånarna. Med närområde avses den kommun eller stadsdel där vårdenheten är lokaliserad.

 • Gemensam närområdesplan ska upprättas där ansvarsfördelningen mellan vårdenheterna för gemensamma åtaganden framgår tydligt.
 • Kontaktperson för närområdesplanen ska utses.
 • Närområdesplanen skall skickas in till Västra Götalandsregionen.

Mall Närområdesplan 2024

 

Redovisning av antal platser avseende läkarmedverkan på kommunala boendeenheter (SÄBO, LSS) och behandlingsansvar på korttidsboende.

 • Antal platser redovisas av ansvarig verksamhetscehf/vårdcentralchef i vårdvalsfilen under webbformulär, med en månads eftersläpning t ex antal platser i januari redovisas i februari.
 • Platsantalet som redovisas ligger kvar till nästföljande månader tills det att en förändring behöver göras.

Förändringar i Närområdesplan

Förändring av antalet platser avseende läkarmedverkan på kommunala boendeenheter (SÄBO, LSS) och behandlingsansvar på korttidsboende.

 • Förändringen läggs in av ansvarig verksamhetschef/vårdcentralchef i vårdvalsfilen under webbformulär, med en månads eftersläpning
  t ex antal platser i januari redovisas i februari.
 • Ersättningsberäkningen för månaden bygger på antalet platser den sista dagen i månaden.
 • Ersättningen utbetalas med en månads eftersläpning.

Övriga förändringar

 • Vid större förändringar t ex att en ny vårdcentral öppnas i området behöver en ny Närområdesplan skickas in av ansvarig person för Närområdesplanen, med kopia till övriga verksamhetschefer.