Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ungas psykiska hälsa, UPH – tilläggsuppdrag

Du har kommit Vårdgivarwebben med stöd och regler för vårdcentraler och andra vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen.

De vårdcentraler som har UPH-uppdraget hittar du via gröna länken nedan. Där finns även länkar till sidor som ger stöd och hjälp för unga som mår psykiskt dåligt.

Vårdcentraler med tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa 

Ungas psykiska hälsa (UPH) är ett tilläggsuppdrag där vårdcentraler kan godkännas som resursmottagning. 

Detta gäller:

  • Barn och unga med psykisk ohälsa – från förskoleklass till dagen personen fyller 18 år.
  • Resursmottagningen erbjuder insatser i samarbete med personens listade vårdcentral.
  • Vid kontakttillfället görs en bedömning om resursmottagningen/UPH-vårdcentralen kan erbjuda adekvat hjälp – i så fall erbjuds personen ett första besök. Därefter tas beslut om eventuell fortsatt behandling.

Resursmottagningen/UPH-vårdcentralen bedömer och ger lämpliga insatser enligt stegvis vård som sträcker sig från råd om egenvård, via assisterad självhjälp, till individuella behandlingsinsatser utifrån individens aktuella behov.

Ta gärna del av foldrar, info-blad och filmer nedan.

I övrigt – observera att sidan är för vårdgivare.

 

Primärvårdens uppdrag är att bedöma och ge lämpliga insatser enligt stegvis vård som sträcker sig från råd om egenvård, via assisterad självhjälp, till individuella behandlingsinsatser utifrån individens aktuella behov.

Ungas psykiska hälsa (UPH) ett tilläggsuppdrag inom Vårdval Vårdcentral

RMR från VKV se Våld i nära relationer.se 

Pilotprojektet Ungas psykiska hälsa 2017-2021 läs om utvecklingsarbetet på Vårdskiftet 

Ansök om att bli resursmottagning

Bli resursmottagning med samlad fördjupad kompetens för bedömning, behandling och konsultation inom primärvård för barn och unga med psykisk ohälsa.

Enhet vårval och fördjupad uppföljning 
vgprimarvard@vgregion.se   

Vårdcentraler med tilläggsuppdrag

Vårdcentraler med tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa – 1177 

I Västra Götaland finns vårdcentraler med tilläggsuppdrag att ta hand om barn och unga med psykisk ohälsa från det att barnet börjar förskoleklass till och med dagen då personen fyller 18 år inom ramen för vårdval vårdcentral. UPH-uppdraget innebär att enheterna är en resursmottagning som erbjuder insatser i samarbete med personens listade vårdcentral. Vid kontakttillfället görs en bedömning om UPH-vårdcentralen kan erbjuda adekvat hjälp – i så fall erbjuds personen tid för ett första besök. Därefter tas beslut om eventuell fortsatt behandling.

Utbildningar för alla vårdcentraler

I projektet har det funnits löpande utbildningar för att öka kompetensen på vårdcentralerna att kunna erbjuda adekvata insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Det kommer även att erbjudas under implementeringen.

Utbildningarna är kostnadsfria och öppna för alla vårdcentraler i Västra Götaland.

Utbildningarna ett grundkrav för vårdcentraler med tilläggsuppdrag och kommande satellitmottagningar. 

  • Föräldraprogram; Alla Barn i centrum (ABC)
  • Alkohol och droger
  • Ångestbehandling; Cool kids
  • Utvecklingspsykologi/patologi 7,5 hp vid psykologiska institutionen/ GU
  • Introduktionsutbildning - bedömning, kartläggning och tidiga insatser av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i primärvården

Vårdgivarnytt annonserar kommande utbildningar.
Ansökan sker via regionkalendern.

Evelina Stranne

Implementeringsstöd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-01-20 13:15