Kontakta oss

E-post till Vårdval Vårdcentral

Viill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna e-post till funktionsbrevlådan.
vgprimarvard@vgregion.se

Har du frågor om ekonomi och ersättning, kontakta ekonomi.vardval@vgregion.se

Eva Källén

Teamsamordnare, kontaktperson norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefonnummer

Anna Aronsson

Regionutvecklare, kontaktperson norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefonnummer

Anna Persson

Regionutvecklare, kontaktperson östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefonnummer

Regionutvecklare, kontaktperson hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefonnummer

Karin Overgaard

Regionutvecklare, kontaktperson för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Telefonnummer

Maria Emanuelsson

Regionutvecklare, kontaktperson Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Telefonnummer

Per-Olof Olofsson

Regionutvecklare, kontaktperson västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefonnummer

Marie Gustafsson

Enhetschef enhet Primärvård
Telefonnummer