Kontakta oss

E-post till Vårdval Vårdcentral

Viill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna e-post till funktionsbrevlådan.
vgprimarvard@vgregion.se

Har du frågor om ekonomi och ersättning, kontakta ekonomi.vardval@vgregion.se

Eva Källén

Teamsamordnare, kontaktperson norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefonnummer

Anna Aronsson

Regionutvecklare, kontaktperson norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefonnummer

Anna Persson

Regionutvecklare, kontaktperson östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefonnummer

Karin Overgaard

Regionutvecklare, kontaktperson för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Telefonnummer

Maria Emanuelsson

Regionutvecklare, kontaktperson Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Telefonnummer

Lone Dockered

Regionutvecklare, kontaktperson södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefonnummer

Kristin Moldsvor Birgersson

Regionutvecklare, kontaktperson västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Telefonnummer

Susanne Zetterberg Jensen

Regionutvecklare, kontaktperson för nyansökningar, ägarförändringar, överlåtelser av kontrakt, adressförändringar m.m.
Telefonnummer

Marie Gustafsson

Enhetschef enhet Primärvård
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-12-19 09:56