10 juni startar 1177 för vårdpersonal

Uppdaterad:
Publicerad:

Det blir en mjukstart för den nya tjänsten 1177 för vårdpersonal. Med innehåll som idag finns på webbplatsen nationellt kliniskt kunskapsstöd sker inga stora förändringar. Men fördelarna med att samla tjänster och kunskapsstöd för både invånare och vårdpersonal under varumärket 1177 är många.

För systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård innebär förändringen att de samlade nationella kunskapsstöden blir mer synliga och därmed även tillgängliga för användning. Transparensen underlättar även för patienter att bli en av flera experter kring sin egen vård. Den ökade uppmärksamheten kan samtidigt innebära olika utmaningar beroende på hur kunskapsstöden används i verksamheterna i landet.

Källa SKR: 10 juni startar 1177 för vårdpersonal (publicerad 2024-05-21).