4. Övningsexempel

Som stöd för övning finns här övningsexempel som utgår från ett besvarat frågeformulär.

Svaren kommer från en tidigare Triangelrevision.

Resultat- och bedömningsrapport övningsexempel

Med övningsexemplen kan revisionsteamet öva hela läroprocessen genom att:

  • Ta del av ett besvarat frågeformulär
  • Diskutera frågor till ledning och team
  • Öva att formulera styrkor och förbättringsområden för återkoppling (stödmaterial finns under steg 5)