Webbutbildningar

Här finns centrala webbutbildningar för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård.

Barn som anhöriga – Våga fråga!

Bemötande av personer med funktionsnedsättning – regional utbildning

Levnadsvanor

Normino - webbutbildning om hbtq och normer

Nationella självskadeprojektet - Utbildningar för att bättre förstå och bemöta ett komplext beteende

SPiSS - utbildning i suicidprevention

Triangelrevision - en utvärderingsmetod