4. Övningsexempel

Som stöd för övning finns här övningsexempel som utgår från ett besvarat frågeformulär.

Introduktion till övningsexempel

Svaren kommer från en tidigare Triangelrevision.

Resultat och bedömningsrapport övningsexempel

Med övningsexemplen kan revisionsteamet öva hela läroprocessen genom att;

  • Ta del av ett besvarat frågeformulär
  • Diskutera frågor till ledning och stroketeam
  • Öva att formulera styrkor och förbättringsområden för återkoppling (stödmaterial finns under steg 5)