Kunskapsläge och läkemedel

Medicinska behandlingsråd och rutiner samt länkar till mer information om covid-19

Nationella kunskapsstöd runt covid-19

Kunskapsstöd i form av rutiner och rekommendationer som har tagits fram av nationella programområden (NPO) eller deras nationella arbetsgrupper (NAG) inom systemet för kunskapsstyrning. Här finns även länkar till kunskapsstöd som har tagits fram av andra, och som NPO har ställt sig bakom.

Tillgång till läkemedel

Fördjupat kunskapsunderlag

HTA-analyser

COVID-19 publikationer veckosammanställningar från HTA-centrum

Myndigheter/internationella organisationer

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden

Socialstyrelsen

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/stod-till-halso-och-sjukvard

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

https://www.sbu.se/sv/om-sbu/svenska-hta-organisationer/evidens-om-covid-19/

Svenska Intensivvårdregistret

https://www.icuregswe.org/

Läkemedelsverket

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/coronavirus

European Centre for Disease Prevention and Control

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic

World Health Organization (WHO)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

John Hopkins University & Medicine

https://coronavirus.jhu.edu/

National Health Service

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

European Centre for Disease Prevention and Control

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic

World Health Organization (WHO)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Vetenskapliga tidskrifter

Lancet

https://www.thelancet.com/coronavirus?dgcid=kr_pop-up_tlcoronavirus20

The New England Journal of Medicine

https://www.nejm.org/coronavirus?query=main_nav_lg

Journal of the American Medical Association

https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert

BMJ

https://www.bmj.com/coronavirus


Webbinarier och utbildningsmaterial

Infektionsläkarföreningen

https://infektion.net/ 

Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)

https://sfam.se/foreningen/organisation/sfam-projekt/