Dokument

Regiongemensamma licenser

Vid svåra restsituationer där förvaltningarna är i stort behov av licenspreparat eftersöks regiongemensamma licenser. När och om den utvalda regiongemensamma licensen godkänns av Läkemedelsverket går det att beställa detta läkemedel som i det vanliga flödet utan att behöva söka enskild licens till förvaltningen/enheten.

Utbytbarhet enligt Terapigrupp

Lista över läkemedel som ej är utbytbara enligt Läkemedelsverket, men bedöms som kliniskt likvärdiga och utbytbara på sjukhus inom VGR enligt Terapigrupp. Listan uppdateras normalt en gång om året i samband med upphandling, datum när listan uppdaterades hittar du i dokumentet. Mindre förändringar kan ske löpande, senaste informationen finns i Hamlet.

Antibiotikamixturer

Sammanställning för vilka läkemedel som ska spädas på apotek och vilka som kan fås ospädda om RGL kontaktas. Mer information kan du få av det lokala sjukhusapoteket.