Om Sortimentsrådet och kontaktinformation

Kontakta oss:

Har du frågor om eller synpunkter på det definierade läkemedelssortimentet exempelvis förväxlingsrisk kan du nå oss via vår funktionsbrevlåda: sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se

Vid kontakt ange gärna din arbetsplats samt telefonnummer.