Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Vi verkar för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. På denna sida finns nyheter, utbildningar, informationsmaterial, statistik, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.

Uthämtade antibiotika-recept

290
uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med oktober 2018.

Strama-appar

Strama VGR-app

Sök på "Strama VGR" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil.
Strama VGR-app som webbsida

Strama nationell app

Sök på "Strama nationell" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil. 
Strama nationell app som webbsida

Regnbågs-häftet

Nyheter Strama

Varje sekund, minut och dag räddar antibiotikan liv. Nu är det Internationella antibiotikaveckan och ett bra tillfälle att uppmärksamma nytt informationsmaterial som kan användas i mötet med patienten.

Inför World Antibiotic Awareness Week nästa vecka lanserar vi nytt informationsmaterial som kan användas vid patientmötet. Nytt just nu är material om "När hjälper antibiotika" och "Bakterier i urinen hos äldre".

Användningen av antibiotika, mätt som antal doser/vårddygn, ökar. Flera sjukhus fortsätter dock att minska sin användning av antibiotikaklasser som driver resistens, såsom cefalosporiner.

Här kan du läsa mer om antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionens Patientsäkerhetsplan och riktlinjer. 

Patientsäkerhetsplan 2018

Riktlinjer för patientsäkerhet 2018

Patientsäkerhetsplan 2017 

Riktlinjer för patientsäkerhet 2017 


Senast uppdaterad: 2018-10-31 15:27