Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsan och Arbetslivet, VGR:s företagshälsovård

Hälsan och Arbetslivet är en kunskapskälla för att främja god arbetsmiljö och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Vårt uppdrag är att vara en oberoende resurs för regionens chefer att tillsammans med sina medarbetare öka hälsan i arbetslivet. Målet är att ha ett samspel som bygger på tydliga uppdrag och gemensamma målformuleringar.

Hälsan och Arbetslivet uppgift, enligt gällande lagstiftning, är att vara en oberoende expertresurs inom områdena hälsofrämjande, arbetsmiljö och rehabilitering.

Vår kompetens

Vi har kompetens inom områdena medicin och arbetslivsinriktad rehabilitering, ergonomi, hälsofrämjande, miljö, teknik, beteendevetenskap och med vår kompetens identifierar och beskriver vi sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Vi bidrar till god hälsa och arbetsmiljö på såväl individnivå som organisationsnivå.

En del av Hälsan och Stressmedicin

Hälsan och Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till samtliga förvaltningar och bolag inom regionen, samt ett fåtal externa bolag. Tillsammans med Institutet för stressmedicin bildar vi förvaltningen - Hälsan och Stressmedicin.

Certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 och grundläggande för vårt kvalitets- miljö och arbetsmiljöarbete är strävan efter utveckling och ett ständigt förbättringsarbete.

Företagshälsovård (Hälsan och Arbetslivet på Insidan)


Senast uppdaterad: 2020-04-16 13:28