Konjunkturbarometer för Västra Götaland Hösten 2018

Höstens konjunkturbarometer visar att konjunkturen för Västra Götaland har försvagats något sedan i våras. Trots att läget har dämpats inom de flesta branscher kan konjunkturen, bortsett från bilhandeln, genomgående beskrivas som starkare än normalt. Det råder en utbredd arbetskraftsbrist inom regionen, vilket hämmar en fortsatt expansion inom vissa branscher. Prognosen inför våren är försiktigt positiv.

Konjunkturbarometer för Västra Götaland - Höst 2018

 

VGR Analys 2018:27

Joacim Waara

Koncernavdelning data och analys, Samhällsanalys

Senast uppdaterad: 2018-12-04 10:58