Kultur

Vem du än är och var du än bor ska du alltid ha nära till kulturen i Västra Götaland. Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kultur kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland.

Så styrs kulturen

Våra övergripande styrdokument, kulturplan, budget och styrdokument på nationell och internationell nivå. Kulturplanen kan ses som en kompass och karta bland styrdokumenten.

Sök kulturstöd

Kulturnämnden beviljar årligen ett antal stöd för att stötta och utveckla kulturlivet i Västra Götaland. Kulturnämnden ser till hela regionens behov för att öka deltagandet bland alla invånare.

Sök stipendier

Kulturnämnden vill förbättra förutsättningarna för konstnärer och kulturarbetare att utvecklas och verka i Västra Götaland, bland annat genom stipendier och internationellt utbyte.