Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesrapport för den nationella dataverkstaden oktober 2023

Vi går mot kyligare och mörkare tider men fortfarande så lyser solen och naturen med en sällan skådad prakt. Dataverkstaden jobbar vi på som vanligt oavsett årstid och här kommer den sedvanliga lägesrapporten för oktober. Glöm inte att hålla koll på vårt nyhetsflöde och våra inlägg på Linkedin och i DIGG:s community, så ni inte missar att ta del av det resultat som dataverkstaden löpande levererar och informerar om.

Särskilt viktiga datamängder

Vi jobbar vidare med de 32 första datamängderna på den så kallade topp-100-listan, dvs. särskilt viktiga datamängder inom regional och kommunal sektor. Ni kan ladda ner den på Sveriges dataportal;

Särskilt viktiga datamängder inom region och kommun (Topp-100-listan) - Sveriges dataportal

Målet är att hinna igenom de 32 första datamängderna på topp-100-listan innan årsskiftet 2023/2024. Den senaste tiden har vi haft fokus på att ta fram specifikationer för nedanstående datamängder.

Gå gärna in och titta på dessa och bidra med er sakkunskap om något saknas eller behöver justeras/kompletteras. Vi tar helst emot era kommentarer direkt i GITLAB. Ifall ni saknar ett konto på GITLAB kan ni skapa ett sånt utan kostnad.
https://gitlab.com/sarskilt-viktiga-datamangder

Vi har även publicerat nya vägledningar i samband med detta;

I GITLAB och på vår hemsida kan ni löpande följa vårt arbete med olika datamängder, dvs. specifikationer och vägledningar.

Datamängder – Topp-100-listan - Dataverkstad

i tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på. Skicka in era förslag via vårt formulär;

Föreslå datamängd - Dataverkstad

Webbinar - Anslagstavlan som öppna data

Den 19 oktober kl. 10.00-10.45 kommer vi att genomföra ett webbinar tillsammans med systemleverantören Formpipe samt Ånge kommun. På webbinariet kommer vi att berätta om- och visa den standardlösning som vi utvecklat tillsammans för att publicera den digitala anslagstavlan som öppna data. Enligt lag är alla regioner och kommuner skyldiga att tillhandahålla en digital anslagstavla för kungörelser och andra typer av anslag som är intressanta för allmänheten att ta del av och vid behov överklaga.

Ni kommer även få ta del av planen för nästa steg i utvecklingen – att tillgängliggöra grundläggande information om nämndsärenden som öppna data. Den primära målgruppen för detta webbinarium är registratorer, nämndsekreterare, verksamhetsutvecklare samt ni som är allmänt intresserade av datadelnings- och demokratifrågor. Givetvis kommer dataverkstaden verka för att samtliga systemleverantörer av dokument- och ärendehanterings¬system ska implementera motsvarande lösning i sina respektive system.

Klicka här för att boka din plats på webbinariet, sprid även till relevanta kollegor;

Den digitala anslagstavlan som öppna data

Webbinar – Målarkitektur för öppna och delade data

Den 22 november kl. 10.00-11.30 arrangerar dataverkstaden och Västra Götaland ett webbinarium där vi kommer att gå igenom vad som omfattas av en målarkitektur för öppna och delade data samt hur man realiserar en sådan i praktiken. Dels kommer vi att gå igenom de tekniska komponenter och funktioner som ingår och för vilket syfte, dels kommer vi att gå igenom en metod som ni kan använda för att beskriva nuläget samt ta fram en plan för att skapa de tekniska förutsättningar som krävs för att dela data på ett effektivt, kvalitativt och säkert sätt.

Utgångpunkten för detta webbinar är det målarkitekturdokument som den nationella dataverkstaden för regional och kommunal datadelning publicerat;

Målarkitekturdokument för öppna data - Dataverkstad (vgregion.se)

Klicka här för att boka din plats på webbinariet, sprid även till relevanta kollegor;

Att realisera en målarkitektur för öppna och delade data

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

Vi påminner också om att använda de kravtexterna som dataverkstaden tagit fram tillsammans med DIGG, för att i största möjliga mån säkerställa så kallad inbyggd öppenhet vid anskaffning och införande av nya it-system och digitala tjänster. Med inbyggd öppenhet syftar vi på att i säkerställa ägandeskap, möjlighet till att dela och använda delade data, samt att ha tillgång till verksamhetens data över tid. Det är inte en självklarhet idag.

Givetvis kan kraxtexterna användas av både offentliga och privata organisationer för samma syfte. Ni hittar dem på DIGG:s hemsida;

Rekommendationer för upphandling av data | Digg

Under hösten kommer vi att testa att tillämpa kravtexterna med ett antal regioner, kommuner och upphandlingsmyndigheter som visat. Tveka inte att höra er om ni vill vara med!

Vi kommer även att gå igenom dessa tillsammans med DIGG på DIGG Forum den 24 oktober. Passa på och vara med då. Det är ett utmärkt tillfälle att få kunskap om hur kravtexterna är tänkt att användas vid upphandling av it-system och digitala tjänster.

Digg forum 24 oktober | Digg

Regional samverkan

Vi arbetar vidare med att stödja de regioner som är formella projektpartners i dataverkstaden med att komma igång med det interna datadelningsarbetet samt att etablera och bedriva regional samverkan inom öppna och delade data. Formella projektpartners är regionerna Stockholm, Skåne, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götalandsregionen, Örebro samt Östergötland.

Just nu pågår det mest aktivitet i Västernorrland, Värmland och i den så kallade ÖMS-regionen (Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland).

I Västernorrland är det regionala samverkansforumet etablerat och har börjat arbeta tillsammans inom öppna dataområdet med kommunerna i länet. Samarbetet har precis startat och arbete pågår med att beskriva uppdraget, etablera organisatoriska och tekniska förutsättningar, samt att börja kartlägga lämpliga datamängder att publicera som öppna data. En så kallad onboarding. Utgångpunkten för detta arbete är DIGG:s vägledning för att tillgängliggöra information;

Vägledning för att tillgängliggöra information | Digg

I Värmland har man inte kommit lika lång som i Västernorrland men man är på gång. Det första samverkansmötet genomfördes för en vecka sedan, dvs. i mitten av oktober, och nästa steg är att påbörja det arbete som kommunerna i Västernorrland arbetar med just nu – onboardingen.

Inom ÖMS-samarbetet befinner man sig i ungefär samma läge som i Värmland, med att etablera ett storregionalt samarbete. Organiseringen och arbetsformerna för samarbetet får växa fram över tid, beroende på hur många kommuner som inledningsvis går med i denna samverkan. Ni kan följa arbetet på deras hemsida;

Öppna data för Östra Mellansverige

För övrigt bedrivs en regional samverkan inom öppna och delade data i Blekinge, Västra Götaland och Skåne. Ni kan läsa mer om dem på deras respektive hemsidor;

Samverkan med behovsägare

Dataverkstaden har en ständig dialog igång med olika behovsägare för att se om vi kan arbeta tillsammans med att standardisera och dela data på ett effektivt och kvalitativt sätt från regional och kommunal sektor. Nedan redovisas de samarbeten som pågår just nu.

Klimatdata

Vi har två pilotprojekt gång tillsammans med Viable Cities och Linköpings kommun avseende energiförbruknings- i fastigheter och trafikflödesdata.

En konceptuell lösning för att samla in, dela och använda energiförbrukningsdata från flerfamiljshus har tagits fram. Målgruppen för denna data är offentliga och privata fastighetsägare. Syftet är att konceptet ska kunna användas som en data- och analyskälla i fastighetsägarnas och kommunens klimatarbete. Vi har tagit fram en datamodell och specifikation för denna data som följer branschstandarden BRICK och den här veckan (42) har PoC:en påbörjats i form av en datamodellering

Det andra pilotprojektet handlar om hur människor transporterar sig. I praktiken är vi ute efter att använda trafikflödesdata i kombination med data från kollektivtrafiken i olika former av analyser och digitala tjänster. Vi har identifierat en bruttolista på vilka datamängder som är relevanta i detta sammanhang samt påbörjat arbetet med att ta fram en datamodell och specifikation som kan användas för samtliga datakällor. Datamodellen som vi tänkt att använda är TrafficFlowObserved som är en del av ramverket Smart Data Model. I detta fall pågår även ett visst förankringsarbete.

Offentlig konst

Tillsammans med 10 regioner och 20 kommuner genomför vi ett nationellt projekt som syftar till att publicera offentlig konst som öppna data. Vi har tagit fram och publicerat en ny specifikation för ändamålet på den nationella dataportalen;

Offentlig konst - Sveriges dataportal

Just nu undersöker vi, tillsammans med de systemleverantörer som berörs, hur vi ska kunna tillgängliggöra denna data på ett effektivt och standardiserat sätt från de it-system som regionerna och kommunerna använder, som öppna data till en bredare publik (datakonsumenterna).

Ledig tomtmark

På motsvarande sätt (som i avsnittet ovan) har vi startat upp ett projekt om ledig tomtmark som öppna data. Ett 30-tal kommuner medverkar. Denna data är framför allt intressesant när det gäller etablering av nya verksamheter (företag och liknande) och när det ska byggas bostäder.

Vi har arbetat vidare och utvecklat den tidigare framtagna specifikationen med utgångspunkt från de synpunkter som inkom på uppstartsmötet den 31 augusti. Dessa har förankrats med projektets deltagande kommuner och nu är nästa steg att fokusera på att börja dela denna data öppet.

Specifikationen för lediga tomter finns publicerad på den nationella dataportalen;

Lediga tomter - Sveriges dataportal

Besöksnäringen

Visit Sweden har tagit på sig ledartröjan och har för avsikt att vara datanav samt samordna arbetet med datamängder som är relevanta att dela och använda inom besöksnäringen i Sverige. En hel del arbete har bedrivits med att ta fram specifikationer, etablera den tekniska plattformen samt att etablera en samverkan med alla relevanta branschaktörer.

Lösningen presenterades officiellt på ett webbinarium den 21 juni 2023 och målsättningen är att detta arbete ska fortsätta. Dataverkstaden kommer fortsätta stödja Visit Sweden i deras kommande arbete med att samordna arbetet med besöksnäringsdata, om det uppstår ett sådant behov.

Dokument och ärendehantering samt diarier

Samarbetet med systemleverantören Formpipe har fortsatt enligt plan. Samarbetet syftar till att utveckla en eller flera standardiserade lösningar för att dela data öppet från ett dokument- och ärendehanteringssystem eller ett diarium. Ni kommer att få veta mer på vårt webbinar den 19 oktober.

Vi kommer att arbeta vidare med att få leverantörerna Sokigo (Evolution), TietoEvry (Public360) och Visma (Ciceron) i vår samverkan. Hjälp oss genom att ställa krav på öppna API:er för dessa ändamål!

Samverkan med eSam och SKR om uppgiftslämnarbördan

Tillsammans med eSam och SKR bedriver dataverkstaden en utredning för att kartlägga dataflöden mellan regioner och kommuner och statliga myndigheter, som kan effektiviseras och leda till ökad datakvalitet. Den så kallade uppgiftslämnaransvaret (även kallad uppgiftslämnarbördan) som regioner och kommuner har gentemot statliga myndigheter och SKR.

Målet är dels att minska administrationen kring dessa dataflöden, dels att skapa nya förutsättningar för att öka värdet på denna data, genom att den kan uppdateras oftare och återanvändas mycket enklare jämfört med idag. Planen är att under hösten och vintern identifiera ett antal dataflöden som vi kan utveckla tillsammans i denna riktning, från 2024 och framåt. Framåt november kommer vi att kunna vara mer konkreta med vad detta innebär i praktiken.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Dataverkstaden har även inlett ett samarbete med Centrum för idrottsforskning, Riksidrottsförbundet och Umeå kommun, med syftet att diskutera förutsättningarna för att utveckla en nationell lösning för att samla och publicera grundläggande information om idrotts- och fritidsanläggningar samt statistik om dessa anläggningar. Under hösten kommer ett projekt etableras för att utveckla denna lösning. Arbetet är i sin linda, vi får återkomma med mer detaljerad information efterhand som arbetet fortskrider.

Statistik

Dataverkstaden sammanställer och publicerar två olika statistiska underlag. Båda dessa är knutna till dataverkstadens syfte och mål om att hjälpa regioner och kommuner att bygga upp en förmåga för att arbeta aktivt och effektivt med öppna och delade data.

Sverigekartan är en visualisering som beskriver hur långt regionerna och kommunerna kommit i deras arbete med att etablera och bedriva en regional samverkan inom öppna och delade data;

Sverigekartan

Utöver Sverigekartan har vi kartlagt vilka regioner och kommuner i Sverige som publicerar öppna data. Just nu publicerar endast 56 regioner och kommuner (av 311) öppna data – men vi är övertygade om att den siffran successivt kommer att stiga. Vår ambition är att uppdatera denna statistik en gång per månad. Såklart finns denna data publicerad på Sveriges dataportal;

Regioner och kommuner som publicerar öppna data - Sveriges dataportal

Dataverkstadens framtid

Ett av dataverkstadens projektmål är att utreda behovet av och förutsättningarna för att bedriva dataverkstaden vidare efter projekttiden.

Vi kan konstatera att dataverkstaden har en plats att fylla. Det har saknats en nationell aktör som dels kan samordna och stödja regioner och kommuner i arbetet med att bygga upp en förmåga att arbeta öppna och delade data effektivt och kvalitativt, den rollen har dataverkstaden antagit.

Vi kan också konstatera att det saknas en nationell aktör som på ett mer dynamiskt och snabbfotat sätt kan knyta samman offentlig verksamhet på nationell, regional och lokal nivå med andra relevanta aktörer (ex. systemleverantörer och datakonsumenter) för att etablera samarbeten och utveckla nationella standardiserade lösningar för olika typer av dataflöden.

Med andra ord finns det ett behov av att fortsätta dataverkstaden i någon form och kanske även utveckla dess förmågor och uppdrag.

Utredningen pågår med bland andra DIGG, Tillväxtverket, SKR, Vinnova samt de 21 regionerna i Sverige om hur en eventuell fortsättning ska bedrivas samt vilka syften och mål som ska ligga till grund för en sådan fortsättning. Signalerna är försiktigt positiva.