Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vård- och omsorgsverksamheter

Datamängden Vård- och Omsorgsverksamheter innehåller grundläggande information om verksamheterna som exempelvis vart de är geografiskt lokaliserade, vad det är för vård- och omsorgsverksamhet som bedrivs och i vilken regi samt öppettider och kontaktinformation.

Data om vård och omsorgsverksamheter är en datamängd som tillhör området Hälsa och hamnar på plats 16 i dataverkstadens lista på särskilt viktiga datamängder. Genom att använda och dela informationen om vård- och omsorgsverksamheter som öppen data strävar vi efter att främja en mer öppen och transparent vård- och omsorgssektor för alla.

Intressenter

Intressenter för datamängden är exempelvis vård- och omsorgsinstitutioner, myndigheter, forskare, politiska beslutsfattare, patientorganisationer, anhöriga och allmänheten i stort. Andra intressenter är även aktörer som utvecklar digitala verktyg som kan användas av tidigare nämnda målgrupper för att lättare kunna hitta information om och komma i kontakt med vård- och omsorgsverksamheterna.

Deras arbete med att skapa innovativa lösningar kan bidra till att förbättra tillgängligheten till information och vårdupplevelsen. Denna information kan vara av stor betydelse för att underlätta för patienter och anhöriga att fatta välgrundade beslut om sin vård och omsorg, för att främja insyn och kvalitetsutveckling inom vården samt för forskning och evidensbaserad praktik.

Datamodellen

Datamodellen är tabulär vilket innebär att varje rad motsvarar exakt en inrapportering (en post) av en vård- och omsorgsverksamhet och varje kolumn motsvarar ett datafält (ett attribut) för det inrapporterade matsvinnet. Totalt är 18 attribut definierade där de första 8 är obligatoriska.

Specifikationen och exempelfiler finns publicerade på Sveriges dataportal;

Vård- och omsorgsverksamheter - Sveriges dataportal

Datamängden kan företrädelsevis delas/publiceras i CSV och JSON-format. Som grund förutsätts CSV kunna levereras då det är ett praktiskt format att använda för datakonsumenten. För att publicera i CSV-format krävs det att första raden indikerar vilka kolumner som filen innehåller, dvs. obligatoriska och valfria attribut. Notera att samtliga kolumner måste finnas med i filen för att följa standarden oavsett om kolumnerna innehåller data eller inte. På motsvarande sätt behöver varje kolumn representeras på varje rad. Ifall data saknas för en eller flera kolumner ska kolumnen ändå finnas med, det löser man genom att ange i kommatecken (,). Ifall datamängden administreras i exempelvis Excel eller motsvarande programvara, så väljer ni att spara filen i CSV-format med teckenkodningen UTF 8. Då löser programmet detta med kommatecken automatiskt. 

Insamling av data

Data om vård- och omsorgsverksamheter kan samlas in från olika källor, inklusive regioner, kommuner, privata vårdgivare och frivilligorganisationer. Det är viktigt att säkerställa att insamlingen av data är enhetlig och standardiserad för att möjliggöra jämförelser och analys över tid och mellan olika enheter.

Koppling till de globala hållbarhetsmålen

Delning och användning av data om en vård- och omsorgsverksamheter bidrar till flera av de globala hållbarhetsmålen:

3.4 – Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

3.8 – Tillgängliggör sjukvård för alla

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2024-03-25 08:32