Dataverkstaden arrangerar webbinarier hösten 2022

Under oktober och november 2022 har dataverkstaden genomfört fyra webbinarier om öppna och delade data; Öppna Statistikdata, Öppen Leverantörsreskontra, utredningen om Särskilt Viktiga Datamängder för regional och kommunal sektor, samt Informationssäkerhet och öppna data. Läs mer om dessa webbinarier och ta del av inspelningarna nedan.

Öppna statistikdata 

Den 13 oktober föreläste Försäkringskassan samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om varför de tillgängliggör statistik som öppna data, och vilka effekter som det resulterat i.

Systemleverantören Metasolutions beskrev också olika tekniska lösningar för att läsa ut och publicera statistiken som öppna data, det vill säga data som vem som helst kan ta del av.

Länkar till våra inspelningar:

Del 1 - Försäkringskassans väg till automatiserad öppen data

Del 2 - Öppna data hos SKR

Del 3 - Lösningsalternativ och nyttor Försäkringskassan och SKR

Öppen leverantörsreskontra 

Den 20 oktober föreläste Södertälje kommun om varför de fattade beslut om att tillgängliggöra denna information som öppna data, och vilka effekter som det resulterat i.

Vi fick även ta del av ett intressant föredrag från företaget PublicInsight som hjälper företag som vill öka sin försäljning genom att erbjuda digitala verktyg och expertrådgivning för den offentliga affären. PublicInsight använder bland annat den öppna leverantörsreskontran som en datakälla i sina tjänster.

Avslutningsvis beskrev TietoEvry hela processen för att läsa ut och publicera grundläggande information om leverantörsfakturor, som öppna data, dvs. data som vem som helst kan ta del av.

Länkar till våra inspelningar:

Del 1 - Öppen leverantörsreskontra i Södertälje
Del 2 - Gör den offentliga marknaden tillgänglig för alla!
Del 3 - Från inlåst data till öppen data

Särskilt viktiga datamängder 

Den 25 oktober fick vi ta del av den utredning som den nationella dataverkstaden genomfört för att kartlägga och prioritera vilka datamängder som anses vara viktigast att tillgängliggöra som öppna data, från regionala och kommunala verksamheter.

Utredningen kommer att ligga till grund för dataverkstadens fortsatta arbete, som ni kommer att kunna följa löpande på dataverkstaden hemsida.

Länk till vår inspelning:

Särskilt viktiga datamängder

Informationssäkerhet och öppna data

Den 24 november fick vi ta del av ett intressant föredrag om hur man arbetar strukturerat och kvalitativt med informationssäkerhet i allmänhet, samt i relation till öppna och delade data.

Med öppna data avses digital information som offentliga myndigheter (kommun, region, stat) tillgängliggöra öppet för vem som helst att använda utan någon form av restriktioner. Delade data avser data som delas med andra men som har någon form av restriktion och inte är tillgänglig för vem som helst att använda öppet.

Länk till vår inspelning:

Informationssäkerhet och öppna data

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad

Telefonnummer

Mobil: 0761-18 33 53