Dataverkstaden arrangerar webbinarier hösten 2023

Under hösten 2023 kommer dataverkstaden att arrangera webbinarier som berör olika frågor inom området öppna och delade data. Information, anmälningslänkar och liknande kommer löpande att publiceras på denna sida och spridas via vårt nyhetsflöde. Du kan också se inspelade webbinarier i efterhand.

Anslagstavlan som öppna data

Den 19 oktober genomförde den nationella dataverkstaden ett webbinarium tillsammans med systemleverantören Formpipe och Ånge kommun där vi berättade om den standardlösning som vi utvecklat tillsammans för att publicera öppna data från den digitala anslagstavlan. Enligt lag är alla regioner och kommuner skyldiga att tillhandahålla en sådan för kungörelser och andra typer av anslag som är intressanta för allmänheten att ta del av.

Den primära målgruppen för detta webbinarium var registratorer, nämndsekreterare, verksamhetsutvecklare och de som är allmänt intresserade av datadelnings- och demokratifrågor. Totalt medverkade 71 personer.

Klicka på länken för att se webbinariet.

Anslagstavlan som öppna data - torsdag 19 oktober 

Insamling och användning av data från snöröjningsfordon

Måndag den 27 november kl. 10.00-11.00 genomförde den nationella dataverkstaden ett webbinarium, där vi berättade om den samverkan som vi haft med Trafikverket och berörda it-systemleverantörer om att samla in och dela data om snöröjningsinsatser som löpande genomförs i Sveriges kommuner.

På webbinariet fick vi ta del av det innovativa projekt som genomförts i Västernorrland av Bron Innovation, Mittuniversitetet samt Ånge och Örnsköldsviks kommuner, om att effektivisera snöröjningsinsatser och halkbekämpning med hjälp av sensorbaserade data (IoT).

Som om det inte vore nog var även Södertälje kommun med och berättade om hur de tänkt att samla in och använda data om snöröjningsinsatser framigenom.

Den primära målgruppen för detta webbinarium var tjänstepersoner inom kommuner som arbetar med snöröjning och att upphandla snöröjningstjänster, samt tjänstepersoner som arbetar med digital verksamhetsutveckling eller är allmänt intresserade av ämnet.

Klicka på länken för att se webbinariet:

Insamling och användning av data från snöröjningsfordon

 

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad

Telefonnummer

Mobil: 0761-18 33 53