Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesrapport för den nationella dataverkstaden december 2023

Årets sista lägesrapport. Vi har precis fått uppleva ett stämningsfullt luciafirande och nu har vi snart en välförtjänt jul- och nyårsledighet att se framåt emot. I dataverkstaden jobbar vi på i denna vecka, sen stänger vi verkstaden i ett par veckor och är tillbaka andra veckan i januari 2024.


Som vanligt vill vi påminna om att hålla koll på vårt nyhetsflöde och våra inlägg på Linkedin och i DIGG:s community, så ni inte missar att ta del av det resultat som dataverkstaden löpande levererar och informerar om.

Särskilt viktiga datamängder och nationella projekt

Den senaste tiden har vi lagt mycket krut på att slutföra arbetet med de 32 första datamängderna på topp-100-listan. Av olika anledningar kommer vi inte hinna klart med alla dessa datamängder i år utan vi kommer få arbeta vidare med dem även nästa år (2024).

Nedan följer en kortfattat redovisning om hur vi ligger till med respektive datamängd:

1. Laddningspunkt. Vägledning publicerad som beskriver hur man använder det nordiska API:t Nobil som bland annat Energimyndigheten varit med och utvecklat.

2. Skolans kvalitet. De data som efterfrågas finns till stora delar redan i det nationella Skolenhetsregistret som Skolverket tillhandahåller. Det återstår att skriva en vägledning.

3. Lediga tomter. Specifikation och vägledning är framtagna och publicerade. Nationellt projekt pågår.

4. Återvinningscentraler. Detta arbete leds av Avfall Sverige tillsammans med berörda systemleverantörer och Naturvårdsverket. Dataverkstaden bidrar med expertstöd vid behov. Arbetet kommer att fortsätta under 2024. Löpande rapportering kommer att ske i kommande lägesrapporter.

5. Energiförbrukning i fastigheter. Ett samverkansprojekt bedrivs tillsammans med Linköpings kommun, Tekniska verken samt fastighetsbolagen Lejonfastigheter, Sankt Kors och Stångåstaden. Arbetet kommer att fortsätta under 2024. Löpande rapportering kommer att ske i kommande lägesrapporter.

6. Evenemang. Specifikation och vägledning är framtagna och publicerade.

7. Trafikflöden. En specifikation är framtagen som testas av Stockholms stad och Smart City Lab. Arbetet kommer att fortsätta 2024. Löpande rapportering kommer att ske i kommande lägesrapporter.

8. Återvinningsstationer. Se punkt 4.

9. Luftkvalitet. Vägledning publicerad som beskriver hur man använder det nationella API:t (Pm10 & 2,5) som Naturvårdsverket tillhandahåller.

10. Matsvinn. Specifikation och vägledning är framtagna och publicerade. I början av 2024 (februari) är planen att genomföra ett webbinarium om matsvinn.

11. Badplats. Specifikation och vägledning är framtagna och publicerade.

12. Leverantörsfakturor. Specifikation och vägledning är framtagna och publicerade.

13. Sevärdheter. Specifikation och vägledning är framtagna och publicerade.

14. Cykelleder. En generell specifikation för leder håller på att arbetas fram. Planen är att publicera specifikationen och skriva en vägledning i början av nästa år.

15. Point-of-Interest. Specifikation och vägledning är framtagna och publicerade.

16. Vård- & omsorgsverksamheter. En specifikation för vård- & omsorgsverksamheter håller på att arbetas fram. Planen är att publicera specifikationen och skriva en vägledning i början av nästa år. Ett utkast finns på Sveriges dataportal.

17. Vandringsleder. Se punkt 14.

18. Måltidsinformation. Specifikation och vägledning är framtagna och publicerade.

19. Koldioxidutsläpp. Vägledning publicerad som beskriver hur man använder det nationella API:t (Co2) som Naturvårdsverket tillhandahåller.

20. Idrott- och fritidsanläggningar. Arbetet leds av Centrum för idrottsforskning. Dataverkstaden medverkar som expertstöd. Arbetet kommer att fortsätta under 2024. Löpande rapportering kommer att ske i kommande lägesrapporter.

21. Kommunal budget. Arbete bedrivs tillsammans med SCB och deras projekt om att införa en ny teknisk lösning för att samla in data för det så kallade räkenskapssammandraget. Arbetet kommer att fortsätta under 2024. Löpande rapportering kommer att ske i kommande lägesrapporter.

22. Skolinformation. Vägledning publicerad som beskriver hur man använder det nationella API:t (Skolenhetsregistret) som Skolverket tillhandahåller.

23. Bilparkering. En specifikation bilparkering håller på att arbetas fram. Planen är att publicera specifikationen och skriva en vägledning i början av nästa år. Ett utkast finns på Sveriges dataportal.

24. Cykelvägar. Se punkt 14.

25. Upphandling. Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten utreds förutsättningarna för att publicera upphandlingsdata som öppna data, i större utsträckning än vad som sker idag. Utredningen kommer att fortsätta under nästa år. Löpande rapportering kommer att ske i kommande lägesrapporter.

26. Diarieförda handlingar. Tillsammans med de marknadsdominerande systemleverantörerna bedrivs ett projekt för att skapa en standardlösning för att publicera den digitala anslagstavlan och grundläggande information om nämndsärenden som öppna data. Projektet kommer att fortsätta under nästa år. Löpande rapportering kommer att ske i kommande lägesrapporter.

27. Lediga tider i vården. Den här datamängden har vi inte för avsikt att arbeta med i och med att Socialstyrelsen och e-Hälsomyndigheten har tilldelats regeringsuppdrag för driva och samordna arbetet med öppna data inom hälso- och sjukvårdsområdet.

28. Lekplats. Specifikation och vägledning är framtagna och publicerade.

29. Snöröjning. Specifikation och vägledning är framtagna och publicerade.

30. Elljusspår. Se punkt 14.

31. Livsmedelskontroller. Specifikation och vägledning är framtagna och publicerade.

32. Motionsspår. Se punkt 14.

40. Utegym. Specifikation och vägledning är framtagna och publicerade.

48. Grillplats. Specifikation och vägledning är framtagna och publicerade.

59. Offentlig konst. Specifikation och vägledning är framtagna och publicerade. Nationellt projekt pågår där 11 regioner, ett 20-tal kommuner samt de marknadsdominerande systemleverantörerna medverkar. Projektet kommer att fortsätta under nästa år.

84. Utskrivna läkemedel. Specifikation och vägledning är framtagna och publicerade.

I början av 2024 kommer vi titta närmare på om vi ska ta tag i fler datamängder från topp-100-listan och i sådana fall vilka. Löpande rapportering kommer att ske i kommande lägesrapporter.

Ni kan ladda ner topp-100-listan på Sveriges dataportal;

Särskilt viktiga datamängder inom region och kommun (Topp-100-listan) - Sveriges dataportal

Gå gärna in och titta på våra specifikationer och bidra med din sakkunskap – om något saknas eller behöver justeras/kompletteras. Vi tar helst emot dina kommentarer direkt i GITLAB. Ifall du saknar ett konto på GITLAB kan du skapa ett sånt utan kostnad. Hör dig om du behöver hjälp.

https://gitlab.com/sarskilt-viktiga-datamangder

Såklart ser vi gärna att du tar del av det resultat som vi skapat sedan tidigare i form av specifikationer och vägledningar. Det är ju själva idén med att dataverkstaden finns – att du ska använda resultatet i ditt dagliga arbete med att tillgängliggöra och publicera öppna data;

Datamängder – Topp-100-listan - Dataverkstad

Vi tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på. Skicka in era förslag via vårt formulär;

Föreslå datamängd - Dataverkstad

Övriga samarbeten

Utöver de samarbeten som beskrivits tidigare har dataverkstaden en ständigt pågående dialog med olika behovsägare för att se om vi kan arbeta tillsammans med att standardisera och dela data på ett effektivt och kvalitativt sätt från regional och kommunal sektor. Nedan redovisas de samarbeten som pågår just nu.

Besöksnäringen

Visit Sweden har tagit på sig ledartröjan och har för avsikt att vara datanav samt samordna arbetet med datamängder som är relevanta att dela och använda inom besöksnäringen i Sverige. En hel del arbete har bedrivits med att ta fram specifikationer, etablera den tekniska plattformen samt att etablera en samverkan med alla relevanta branschaktörer. Lösningen presenterades officiellt på ett webbinarium den 21 juni 2023. Visit Sweden har för avsikt att fortsätta utveckla plattformen och som ett led i detta skapa förutsättningar för en långsiktig och robust förvaltning och utveckling. Vi kommer att ha en tydligare bild av det kommer att innebära under första kvartalet 2024. Dataverkstaden kommer stödja Visit Sweden med expertis i deras kommande arbete.

Samverkan med eSam och SKR om uppgiftslämnarbördan

Tillsammans med eSam och SKR bedriver dataverkstaden en utredning för att kartlägga dataflöden mellan regioner och kommuner och statliga myndigheter, som kan effektiviseras och leda till ökad datakvalitet. I detta sammanhang avses det så kallade uppgiftslämnaransvaret, även kallad uppgiftslämnarbördan, som regioner och kommuner har gentemot statliga myndigheter och SKR. Målet är att med hjälp av modern teknik automatisera datainsamling och validering av den data som samlas in, för att minska administrationen kring dessa dataflöden och öka värdet på denna data, genom att den kan uppdateras oftare och återanvändas mycket enklare jämfört med idag. Tre dataflöden har identifierats:

  • Grundläggande skolinformation (Skolverket)
  • Räkenskapssammandraget (SCB
  • Ekonomirapporten (SKR)

Vi kommer att återkomma med mer information om detta arbete i kommande lägesrapporter.

Webbinarier

Just nu har vi två webbinarier på gång;

Informationsklassning och riskanalys

Den 24 januari kl. 10.00-11.00 kommer vi att anordna ett webbinarium där vi kommer gå igenom varför man ska genomföra en informationsklassning och riskanalys innan man publicerar en öppen datamängd. Vi kommer även att gå igenom metoder och modeller för detta ändamål på en övergripande nivå.

Den primära målgruppen för detta webbinarium är tjänstepersoner inom regioner och kommuner som arbetar med att tillgängliggöra öppna och delade data, informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud, samt tjänstepersoner som arbetar med digital verksamhetsutveckling eller är allmänt intresserade av ämnet.

Länk för anmälan; Informationsklassning och riskanalys av öppna datamängder

Matsvinn som öppna data

Tillsammans med Livsmedelsverket har vi för avsikt att arrangera ett webbinarium om att publicera matsvinn som öppna data. Tidigare i denna lägesrapport har vi berättat om samarbetet med Livsmedelsverket och systemleverantörerna Aromi, IST och Matilda där vi tagit fram en datamodell och specifikation för matsvinn och planen om att systemleverantörerna ska utveckla funktionalitet i sina system för att regioner och kommuner ska kunna rapportera in denna data till Livsmedelverket digitalt, maskinläsbart och automatiskt.

Den primära målgruppen för detta webbinarium är tjänstepersoner inom regioner och kommuner som arbetar med att mäta och rapportera in denna data till Livsmedelsverket, samt tjänstepersoner som arbetar med digital verksamhetsutveckling eller är allmänt intresserade av ämnet.

Planen är att bjuda in till ett sådant webbinarium i januari/februari 2024. Vi återkommer med en nyhet när ett datum och en tid är bestämd.

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

Vi påminner också om att använda de kravtexterna som dataverkstaden tagit fram tillsammans med DIGG, för att i största möjliga mån säkerställa så kallad inbyggd öppenhet vid anskaffning och införande av nya it-system och digitala tjänster. Med inbyggd öppenhet syftar vi på att i säkerställa ägandeskap, möjlighet till att dela och använda delade data, samt att ha tillgång till verksamhetens data över tid. Det är inte en självklarhet idag.

Givetvis kan kraxtexterna användas av både offentliga och privata organisationer för samma syfte. Ni hittar dem på DIGG:s hemsida;

Rekommendationer för upphandling av data | Digg

Vi har även spelat in en film (från DIGG forum den 24 oktober 2023) där vi går igenom kravtexterna och hur de är tänkt att tillämpas. Se filmen – det är väl investerade 25 minuter och sprid dem till berörda kollegor på it-, juridik-, inköps- och upphandlingsavdelningarna.

Upphandla data? Kravtexter som effektivt stöd | Digg

Regional samverkan

Vi arbetar vidare med att stödja de regioner som är formella projektpartners i dataverkstaden med att komma igång med det interna datadelningsarbetet samt att etablera och bedriva regional samverkan inom öppna och delade data. Formella projektpartners är Stockholm, Skåne, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götalandsregionen, Örebro och Östergötland.

Just nu pågår det mest aktivitet i Västernorrland, Värmland och i den så kallade ÖMS-regionen vilket omfattar Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.

Vi kan också konstatera att det börjar röra på sig i Jönköping och Halland där det pågår konkreta aktiviteter inom detta område.

Från Region Stockholm och kommunförbundet Storsthlm har man meddelat att den regionala samverkan som tidigare bedrivits inom öppna data, stannat av. Avsaknaden av formellt uppdrag för att bedriva en sådan samverkan anges som skäl för detta.

I Västernorrland och Värmland är det regionala samverkansforumet etablerat och har börjat arbeta tillsammans inom öppna dataområdet med intresserade kommuner i länet. Arbete pågår med att beskriva uppdraget, etablera organisatoriska och tekniska förutsättningar, samt att börja kartlägga lämpliga datamängder att publicera som öppna data. En så kallad onboarding pågår med andra ord. Utgångpunkten för detta arbete är DIGG:s vägledning för att tillgängliggöra information;

Vägledning för att tillgängliggöra information | Digg

Inom ÖMS-samarbetet befinner man sig i ungefär samma läge som i Värmland och Västernorrland, med att etablera ett storregionalt samarbete. Tyvärr kan vi konstatera att Region Örebro län tillfälligt dragit sig ur detta samarbete av ekonomiska skäl. Organiseringen och arbetsformerna för samarbetet får växa fram över tid, beroende på hur många kommuner som inledningsvis går med i denna samverkan. Ni kan följa arbetet på deras hemsida;

Öppna data för Östra Mellansverige

För övrigt bedrivs en regional samverkan inom öppna och delade data i Blekinge, Västra Götaland och Skåne. Ni kan läsa mer om dem på deras respektive hemsidor;

Dataportal Väst – Västra Götaland

Skånsk Samverkan för Innovativ Informationshantering

Öppna data i Region Blekinge

Statistik

Dataverkstaden sammanställer och publicerar två olika statistiska underlag. Båda dessa är knutna till dataverkstadens syfte och mål om att hjälpa regioner och kommuner att bygga upp en förmåga för att arbeta aktivt och effektivt med öppna och delade data.

Sverigekartan är en visualisering som beskriver hur långt regionerna och kommunerna kommit i deras arbete med att etablera och bedriva en regional samverkan inom öppna och delade data;

Sverigekartan

Utöver Sverigekartan har vi kartlagt vilka regioner och kommuner i Sverige som publicerar öppna data. Just nu publicerar endast 62 (56 i november) regioner och kommuner av 311 öppna data. Det är kommuner i Västra Götaland som framför allt står för ökningen, men med tanke på de samarbeten som håller på att etableras och utökas vi är övertygade om att den siffran successivt kommer att stiga. Vår ambition är att uppdatera denna statistik fyra gånger per år. Såklart finns denna data publicerad på Sveriges dataportal;

Regioner och kommuner som publicerar öppna data - Sveriges dataportal

Senast uppdaterad: 2023-12-19 15:33