Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesrapport för den nationella dataverkstaden, februari 2023

I denna lägesrapport redovisar vi status på alla aktiviteter som pågår inom dataverkstadens verksamhet, samt vad som planeras att genomföras inom den närmaste tiden. Ni hittar mer information på vår hemsida dataverkstad.se.

Särskilt viktiga datamängder

Vi arbetar såklart vidare med särskilt viktiga datamängder. Just nu har vi fokus på drygt 20 datamängder från listan på särskilt viktiga datamängder. Sedan senaste lägesrapporten i januari har vi skrivit tre nya vägledningar för hur man skapar och publicera öppna data för badplatser och lekplatser, samt hur man kan använda öppna data om koldioxidutsläpp från den nationella emissionsdatabasen. Mer är på gång, vi räknar med att publicera liknande guider för grillplatser och skolinformation inom några veckor.

Utöver det har vi tagit fram utkast på två nya specifikationer för offentlig konst samt evenemang. Dessa kommer att läggas ut upp för remiss i vårt rum på Gitlab inom kort.

Sarskilt-viktiga-datamangder · GitLab

Vi har även tagit till oss av alla de förslag och synpunkter som inkom på vår specifikation om lediga tomter – tack för all hjälp! Nästa steg är att förankra specifikationen en sista gång med sakkunniga MEX:are i någon/några av våra medverkande kommuner.

Mer är på gång men det får vi återkomma till när vi har något mer konkret att berätta. Håll koll på vårt nyhetsflöde och våra inlägg på Linkedin och i DIGG:s community, så ni inte missar allt som händer inom detta område.

Målet är att vi ska ha hanterat de 30 första datamängderna innan årsskiftet 2023/2024. På vår hemsida kan ni löpande följa vår progress med dessa datamängder;

Datamängder - Dataverkstad.

Webbinarier

Just nu arrangerar det storregionala samarbetet Öppna data för Östra Mellansverige ett antal webbinarier om hur man kommer igång med öppna data. Ni kan läsa mer om dessa på deras hemsida;

Öppna data för Östra Mellansverige

Utöver det planerar vi i dataverkstaden för att genomföra minst två webbinar under våren. På det ena webbinariet kommer vi att gå igenom hur man kan samla in och publicera öppna data enligt de guider som vi publicerat under januari och februari månad.

Preliminärt datum för detta webbinarium är torsdag den 23 mars kl. 10.00-11.00.

Utöver det har vi för avsikt att genomföra ett webbinar där vi går igenom och diskuterar de upphandlingskrav som dataverkstaden tagit fram, för att säkerställa ägandeskap och tillgång till er data över tid, när ni upphandlar IT-system och digitala tjänster. Ni kan läsa mer om det längre ner i denna rapport.

Preliminärt datum för detta webbinarium är torsdag den 30 mars kl. 10.00-12.00.

Vi kommer att meddela när datum och innehåll är fastställda via vårt nyhetsflöde, Linkedin och DIGG:s community.

Regional samverkan

Vi har inte så mycket nytt att berätta inom detta område. Vi arbetar vidare med att stödja de regioner som är formella projektpartners i dataverkstaden med att komma igång med det interna datadelningsarbetet samt att etablera och bedriva regional samverkan inom öppna och delade data.

Formella projektpartners är regionerna Stockholm, Skåne, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götalandsregionen, Örebro samt Östergötland.

Samverkan med behovsägare

Dataverkstaden har en ständig dialog igång med olika behovsägare för att se om vi kan arbeta tillsammans med att standardisera och dela data på ett effektivt och kvalitativt sätt från regional och kommunal sektor. Nedan redovisas de samarbeten som pågår just nu.

Klimatdata

Pilotprojektet som vi genomför tillsammans med Viable Cities och Linköpings kommun om energiförbrukning i fastigheter, löper på enligt plan. Vi håller just nu på med att identifiera vilka datamängder som är intressanta i detta sammanhang. Nästa steg är att titta på hur vi kan få tillgång till dessa data och hur de ska vara strukturerade.

Det andra pilotprojektet som vi bedriver tillsammans (med samma aktörer) handlar om människor resvanor, vilket ibland benämns mobilitetsdata. Där har vi tyvärr inte kommit lika långt, å andra sidan har vi redan identifierat vilka datamängder som är relevanta i detta sammanhang och här därför lite kortare väg att vandra.

Målet är att båda pilotprojekten ska vara genomförda till midsommar 2023, så att resultatet kan spridas vidare och tillämpas av övriga kommuner och regioner i Sverige i deras klimatarbete.

Stompunkter

Vårt samverkansprojekt tillsammans med Lantmäteriet löper på enligt plan. I detta fall fokuserar vi på kommunala stompunkter. Planen är att skapa en nationell, standardiserad lösning som på sikt innebär att data om alla nationella och kommunala stompunkter finns samlade i ett nationellt API med tillhörande karttjänst. Samma sak här – målet är att vara klara med pilottester till midsommar 2023 så att ett breddinförande kan påbörjas efter semesterperioden.

Den 22 februari kl. 10-12 är ett digitalt dialogmöte inplanerat för att tillsammans med kommunala företrädare för att diskutera drivkrafter och förutsättningar för att realisera denna lösning. Läs mer och anmäl er på;

Nyhetsbrev nr 3, 2023 | Lantmäteriet

Offentlig konst

Vi har även för avsikt att fortsätt vårt samarbete med Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd samt ett antal intresserade kommuner, för att diskutera hur vi tillsammans ska kunna skapa en standardiserad lösning för att publicera offentlig konst som öppna data.

Vi har som tidigare nämnts tagit fram en datamodell och specifikation för ändamålet och nästa steg är att tillsammans gå igenom den och diskutera hur arbetet ska samordnas över tid på nationell basis.

Besöksnäringen

I lägesrapporten för januari berättade vi att Visit Sweden kommer att ta på sig ledartröjan och vara datanav samt samordna arbetet med datamängder som är relevanta att dela och använda inom besöksnäringen i Sverige. Arbetet har precis startat upp och just nu pågår arbete på flera plan, dels med att skapa en teknisk lösning för ändamål, dels att bjuda in alla relevanta branschaktörer och påbörja det långsiktiga samarbetet. Vi får återkomma med mer information när vi har något mer konkret att berätta om.

Dokument och ärendehantering samt diarier

Dataverkstaden har precis inlett en samverkan med systemleverantören Formpipe om att utveckla en eller flera standardiserade lösningar för att dela data från dokument- och ärendehanteringssystem samt diarier. Samarbetet har precis inletts och vi kommer att återkomma med mer information när vi har något mer konkret att berätta om, men det ska såklart bli väldigt kul och inspirerande att arbeta med en systemleverantör för att utveckla och sprida nationella standardlösningar.

Vi tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på. Skicka in era förslag via vårt formulär;

Föreslå datamängd - Dataverkstad

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

De upphandlingskrav som dataverkstaden arbetat fram för att säkerställa ägandeskap och tillgång till er data över tid vid upphandling av IT-system och digitala tjänster, har skickats på remiss till utvalda kommuner, regioner och statliga myndigheter; eSam, ADDA (SKR), Kammarkollegiet, Upphandlingsmyndigheten, DIGG, Eskilstuna, Kungsbacka, Sundsvall och Värmdö, samt Skåne, Värmland, Västernorrland och VGR.

Alla synpunkter och förslag ska vara dataverkstaden tillhanda senast den 3 mars. Därefter kommer vi att gå igenom dessa och vid behov revidera upphandlingskraven. Som tidigare nämnts är planen att genomföra ett webbinar den 30 mars kl. 10.00-12.00 för att gå igenom och diskutera dessa med de som är intresserade.

Upphandlingskraven har arbetats fram med utgångspunkt från DIGG:s rekommendationer för upphandling av data;

Rekommendationer för upphandling av data | DIGG

Dataverkstadens framtid

Ett av dataverkstadens projektmål är att utreda behovet av och förutsättningarna för att bedriva dataverkstaden vidare efter projekttiden. Denna process har precis inletts och vi har inte så mycket mer att förmedla kring detta just nu, förutom att vi kan konstatera att det finns ett behov av fortsatt verksamhet i någon form.

Fredrik Eriksson

Projektledare för nationell dataverkstad
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer