Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesrapport för den nationella dataverkstaden februari 2024

I januari publicerade vi ingen lägesrapport eftersom det inte hänt så mycket under jul- och nyårsledigheterna. Men nu är vi tillbaka igen med en rykande het lägesrapport. Den här gången kommer vi att fokusera på det viktigaste som hänt i början av året och vad som komma skall den närmaste tiden.

Om ni önskar får en mer heltäckande bild föreslår vi att ni läser lägesrapporten från december 2023 – ni hittar den i vårt nyhetsflöde. Som vanligt vill vi påminna om att hålla koll på vårt nyhetsflöde och våra inlägg på Linkedin och i DIGG:s community, så ni inte missar att ta del av det resultat som dataverkstaden löpande levererar och informerar om.

Regional samverkan

I Blekinge, Skåne och Västra Götaland löper den regionala samordningen på som vanligt enligt plan. Det tillkommer löpande nya kommuner och nya öppna datamängder publiceras kontinuerligt.

Det som kanske är mest glädjande och kul att lyfta fram är att det börjar ta fart i ÖMS-regionen (Sörmland, Västmanland, Uppsala, Örebro och Östergötland). Flera kommuner har kommit igång och börjat publicera öppna datamängder, bland annat med DIGG:s gratistjänst editera.digg.se.

I Värmland och Västernorrland har den regionala samordningen startat upp, men vi vet av tidigare erfarenheter att det kan ta lite tid att komma igång med det praktiska arbetet. Noterbart är att Karlstads kommun var den första kommunen i Sverige som publicerade ledig tomtmark som öppna data enligt den specifikation som dataverkstaden tagit fram. Kul!

Nu ser vi fram emot att flera län kommer igång med liknande samarbeten – och framför allt riktar vi luppen mot Jönköpings län där de håller på och etablerar strukturer för att samarbeta regional med både IoT och öppna data.
Från övriga län har vi just nu inget att rapportera.

Kommande webbinarier

I februari och mars genomförs ett flertal webbinarium där dataverkstaden har ett finger med i spelet.

Matsvinn som öppna data den 16 februari kl.08.30-09.30

Tillsammans med Livsmedelsverket arrangerar vi ett webbinarium om att publicera och använda öppna data om matsvinn från kommunernas kost- och restaurangverksamheter. Vi kommer bland annat berätta om den specifikation som dataverkstaden tagit fram och hur denna data kan användas för olika ändamål.

Den primära målgruppen för detta webbinarium är tjänstepersoner inom regioner och kommuner som arbetar med att mäta och rapportera in denna data till Livsmedelsverket, samt tjänstepersoner som arbetar med digital verksamhetsutveckling eller är allmänt intresserade av ämnet.
Ingen anmälan krävs, läs mer och delta via länk på Måltidsbloggen;

Välkomna på frukostwebbinarium 16/2 om matsvinn i förskola, skola och äldreomsorg (livsmedelsverket.se)

Datadriven, automatiserad informationsinsamling den 7 mars kl.13.00-15.00

På motsvarande sätt arrangerar dataverkstaden ett webbinarium tillsammans med eSam, Skolverket, SCB och SKR, där vi kommer att berätta om det arbete som vi bedriver med att utveckla en datadriven, automatiserad informationsinsamling mellan kommuner och statliga myndigheter. Den så kallade uppgiftslämnarbördan.

Vi vill se en utveckling där återkommande informationsinsamlingar sker på ett effektivt och automatiserat sätt direkt från de it-system som kommunerna använder till det mottagande it-systemet hos de berörda statliga myndigheterna, istället för genom enkäter eller filer som ska fyllas i och kvalitetssäkras manuellt. Det är en tidskrävande och kostnadsdrivande metod som ofta används idag.

Webbinariet är såklart avgiftsfritt och vi hoppas att alla du som arbetar med dessa frågor har möjlighet att medverka. Du kan anmäla dig via denna länk;

eSam: Anmälan temamöte Datadriven automatisering

Digital it-avtalsdag den 13 mars kl. 9.30-12.00

Avslutningsvis så arrangerar eSam, SKR och dataverkstaden en digital it-avtalsdag. Om du arbetar med upphandling av it-system och digitala tjänster tycker jag du ska passa på och anmäla dig. Såklart är det avgiftsfritt och öppet för vem som helst att medverka. Klicka på denna länk för att anmäla dig;

eSam: Anmälan Digital it-avtalsdag

Informationsklassning och riskanalys av öppna datamängder den 26 januari

Om ni missade vårt webbinarium om informationsklassning och riskanalys av öppna datamängder så hittar ni inspelningen på vår webbplats;

Dataverkstaden arrangerar webbinarier våren 2024 - Dataverkstad

Särskilt viktiga datamängder och nationella projekt

I den här rapporten kommer vi endast att fokusera på de datamängder som vi just nu arbetar med i verkstaden.

Energiförbrukning i fastigheter

Vi har tagit fram ett utkast på specifikation som vi validerat med organisationerna som förvaltar och utvecklar de internationella standarderna Brick och Real Estate Core. Den framtagna specifikationen baseras på Brick i första hand. Det återstår att färdigställa/fastställa specifikationen. Specifikationen är publicerad på den nationella dataportalen;

Energiförbrukning i byggnader - Sveriges dataportal

Trafikflöden

En specifikation är framtagen som testas av Stockholms stad och projektet Smart City Lab. Specifikationen baseras på standarden Smart Data Models – Traffic Flow Observed. Vi inväntar återkoppling från projektet, därefter är planen att färdigställa/fastställa specifikationen och publicera på den nationella dataportalen. Vi räknar med att det kan ske senast under mars månad.

Generell specifikation för leder

Sedan en tid tillbaka har vi arbetat med att ta fram en generell datamodell och specifikation som kan användas för olika typer av leder (cykel, vandring, skoter med flera). Den är snart klar och vi räknar med att publicera den på den nationella dataportalen inom ett par veckor. I samband med det kommer vi även publicera en vägledning.

Vård- och omsorgsverksamheter

Vi har sedan tidigare tagit fram ett utkast på datamodell och specifikation för att publicera grundläggande information om vård- och omsorgsverksamheter. Material finns publicerat på den nationella dataportalen. Nu har det visat sig att systemleverantörerna av vård- och omsorgssystem tagit fram en gemensam standard för detta ändamål, bland annat, vilket i sin tur medför att vi behöver se över och eventuellt uppdatera tidigare framtaget material. Parallellt med detta för vi en dialog med Inera om möjligheterna att publicera begreppsmodellen för denna standard på den nationella dataportalen. Vi återkomma om detta i vårt nyhetsflöde och kommande lägesrapporter.

Idrott- och fritidsanläggningar

Arbetet leds av Centrum för idrottsforskning som i skrivande stund har en avropsförfrågan annonserad om att ta fram en nationell datamodell för denna typ av anläggningar, med målsättningen att datamodellen ska vara klar senast i november 2024. Dataverkstaden kommer att bistå CFI:s projekt vid behov.

Kommunal budget

Arbete bedrivs tillsammans med SCB och deras projekt om att införa en ny teknisk lösning för att samla in data för det så kallade räkenskapssammandraget. På webbinariumet den 7 mars (se ovan) kommer vi att berätta mer om detta samarbete, glöm inte att anmäla dig.

Upphandlingsdata

Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten utreds förutsättningarna för att publicera upphandlingsdata som öppna data, i större utsträckning än vad som sker idag. Vi har en relativt bra bild av gällande förutsättningar och varför denna data inte är öppen redan idag, men vi har inte kommit så långt att vi har en konkret plan för hur vi komma till rätta med detta. Vi får återkomma när vi har mer att förmedla i vårt nyhetsflöde och kommande lägesrapporter.

Diarieförda handlingar

Tillsammans med de marknadsdominerande systemleverantörerna har vi precis startat upp arbetet med att skapa en gemensam, standardiserad lösning för att publicera den digitala anslagstavlan och grundläggande information om nämndsärenden som öppna data. Vi har inte så mycket mer att förtälja just nu utan får återkomma när vi har mer att förmedla i vårt nyhetsflöde och kommande lägesrapporter.

Offentlig konst

Vi har sedan tidigare tagit fram och publicerat en specifikation och vägledning för offentlig konst som finns publicerad på den nationella dataportalen och vår webbplats. I takt med att regioner och kommuner börjat använda specifikationen har nya behov och önskemål uppstått, vilket föranlett att vi kommer att vidareutveckla specifikationen med fler attribut/datafält. Vi räknar med att publicera en ny utgåva inom ett par veckor Därefter kan vi återuppta dialogen med de marknadsdominerande systemleverantörerna om att utveckla ett öppet API för att dela denna data direkt från it-systemen.

Offentlig konst

Allt finns på GITLAB, dataportal.se och dataverkstad.se!

Gå gärna in och titta på våra specifikationer och bidra med din sakkunskap – om något saknas eller behöver justeras/kompletteras. Vi tar helst emot dina kommentarer direkt i GITLAB. Ifall du saknar ett konto på GITLAB kan du skapa ett sådant utan kostnad. Hör dig om du behöver hjälp.

https://gitlab.com/sarskilt-viktiga-datamangder

Såklart ser vi gärna att du tar del av det resultat som vi skapat sedan tidigare i form av specifikationer och vägledningar. Det är ju själva idén med att dataverkstaden finns – att du ska använda resultatet i ditt dagliga arbete med att tillgängliggöra och publicera öppna data;

Datamängder – Topp-100-listan - Dataverkstad

Vi tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på. Skicka in era förslag via vårt formulär;

Föreslå datamängd - Dataverkstad

Ni kan även ladda ner topp-100-listan på Sveriges dataportal;

Särskilt viktiga datamängder inom region och kommun (Topp-100-listan) - Sveriges dataportal

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

Vi påminner också om att använda de kravtexterna som dataverkstaden tagit fram tillsammans med DIGG, för att i största möjliga mån säkerställa så kallad inbyggd öppenhet vid anskaffning och införande av nya it-system och digitala tjänster. Med inbyggd öppenhet syftar vi på att i säkerställa ägandeskap, möjlighet till att dela och använda delade data, samt att ha tillgång till verksamhetens data över tid. Det är inte en självklarhet idag.

Givetvis kan kraxtexterna användas av både offentliga och privata organisationer för samma syfte. Ni hittar dem på DIGG:s hemsida;

Rekommendationer för upphandling av data | Digg

Vi har även spelat in en film (från DIGG forum den 24 oktober 2023) där vi går igenom kravtexterna och hur de är tänkt att tillämpas. Se filmen – det är väl investerade 25 minuter och sprid dem till berörda kollegor på it-, juridik-, inköps- och upphandlingsavdelningarna.

Upphandla data? Kravtexter som effektivt stöd | Digg

Statistik

Dataverkstaden sammanställer och publicerar två olika statistiska underlag. Båda dessa är knutna till dataverkstadens syfte och mål om att hjälpa regioner och kommuner att bygga upp en förmåga för att arbeta aktivt och effektivt med öppna och delade data.

Sverigekartan är en visualisering som beskriver hur långt regionerna och kommunerna kommit i deras arbete med att etablera och bedriva en regional samverkan inom öppna och delade data;

Sverigekartan

Utöver Sverigekartan har vi kartlagt vilka regioner och kommuner i Sverige som publicerar öppna data. Just nu publicerar endast 62 (56 i november) regioner och kommuner av 311 öppna data. Det är kommuner i Västra Götaland som framför allt står för ökningen, men med tanke på de samarbeten som håller på att etableras och utökas vi är övertygade om att den siffran successivt kommer att stiga. Vår ambition är att uppdatera denna statistik fyra gånger per år. Såklart finns denna data publicerad på Sveriges dataportal;

Regioner och kommuner som publicerar öppna data - Sveriges dataportal