Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesrapport för den nationella dataverkstaden, maj 2024

Äntligen sol och värme! I den här lägesrapporten kommer vi framför allt fokusera på framtiden, det vill säga dataverkstadens framtid och lite annat som är relevant för vårt syfte och våra mål.

Som vanligt vill vi påminna om att hålla koll på vårt nyhetsflöde och våra inlägg på Linkedin och i DIGG:s community, så ni inte missar att ta del av det resultat som dataverkstaden löpande levererar och informerar om.

Dataverkstadens framtid

Som bekant är dataverkstaden ett Vinnova-finansierat projekt där 10 regioner samt DIGG, Internetstiftelsen, RISE och Tillväxtverket medverkar med resurser (in-kind) och finansiella medel. Enligt gällande beslut pågår projektet till och med årsskiftet 2024/2025.

Under de 2,5 år som dataverkstaden bedrivits har vi tagit fram en mängd datamodeller och specifikationer (cirka 20 stycken) samt vägledningar för (cirka 25 stycken) olika öppna och delade datamängder. Som en följd av detta bedrivs just nu ett 10-tal samverkansprojekt med nationella aktörer i form av statliga myndigheter, branschorganisationer, systemleverantörer och såklart regioner och kommuner. En verkstad helt enkelt.

Parallellt med dessa aktiviteter hjälper vi även regioner och kommuner att etablera en förmåga för att arbeta effektivt och kvalitativt tillsammans med att dela och använda olika datamängder inom i stort sett samtliga verksamhetsområden.

I många fall är dataverkstaden den moderator, katalysator och expert som krävs för att få fart på denna samverkan. Genom dataverkstaden kan samarbeten etableras mer informellt för att skapa det innovativa och kreativa forum som krävs för att testa och utveckla en idé som på sikt kan bli en mer beständig och långsiktig produktiv lösning.

Det råder inga tvivel om att det behövs en nationell aktör som dataverkstaden för att få fart på arbetet med öppna och delade data – oavsett i vilken form den bedrivs.

Av denna anledning har vi sedan en tid tillbaka arbetat med att hitta en mer långsiktig och beständig lösning för dataverkstaden verksamhet. Vi har inte riktigt kommit i mål ännu, men det som står klart är att både Västra Götalandsregionen och Region Skåne avsatt finansiella medel för en fortsättning i 3 år till. Frågan har även skickats ut till de övriga 19 regionerna i Sverige. Det står även klart att DIGG, Internetstiftelsen, RISE, SKR och Tillväxtverket vill fortsätta att vara med och driva dataverkstaden genom att tillföra sin kompetens och resurser till dataverkstadens operativa arbete.

Såklart undersöker vi också möjligheterna till stödfinansiering från Vinnova och de nationella strukturfondsmedlen som Tillväxtverket administrerar. Vi är försiktigt positiva och ber att få återkomma till detta när vi vet mer.

Utöver det aktiviteter som beskrivits ovan har dataverkstaden även fått förmånen att medverka på workshops för att ge input till Sveriges kommande digitaliseringsstrategi tillsammans med en rad olika samhällsaktörer. Många bra diskussioner och förslag på åtgärder har framkommit under dessa workshops och vi ser med spänning fram emot resultatet.

Regional samverkan

I förra månadens lägesrapport beskrev vi att det börjat röra på sig en hel del i ÖMS-regionen (Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland) vilket inte minst syns på vår Sverigekarta där Sörmland, Uppsala och Östergötland gått fram flera steg på grund av att kommunerna i länet börjat publicera öppna data.

Vi beskrev även att det pågår utredningar inom både ÖMS samt ERUF-området Småland och öarna (Gotland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg) om vilka öppna data som små- och medelstora företag vill ta del av för att kunna bedriva sina verksamheter med ökad lönsamhet och effektivitet. Det kommer även att genomföras kompetenshöjande insatser som en del av dessa utredningar vilka ska vara slutförda i november 2024, vi ser med spänning fram emot resultatet.

Det senaste vi har att rapportera är att regionen och kommunerna i Värmland har för avsikt att etablera ett strategiskt samverkansforum för digitalisering, där bland annat arbetet med öppna och delade data kommer vara ett insatsområde. Arbetshypotesen är även att använda den gemensamma drifts- och servicenämnd som finns etablerad i länet, för att exempelvis genomföra gemensamma upphandlingar och/eller etablera gemensamma tekniska lösningar för ändamålet.

För övriga regioner har vi inte så mycket mer att rapportera förutom att i Västernorrland pågår etableringen med fokus på kunskapshöjande insatser samt att ta fram en gemensam handlingsplan för det fortsatta arbetet

I Sverigekartan visualiserar vi hur långt respektive region kommit i arbetet med att bedriva en regional samverkan på ett kvalitativt och effektivt sätt. Bedömningen är knuten till dataverkstadens mål att minst hälften av Sveriges region och kommuner ska ha etablerat en förmåga för att dela data öppet – det vill säga att publicera öppna data i någon form;

Sverigekartan - statistik - Dataverkstad

Vi har även publicerat information om vilka regioner och kommuner som publicerar öppna data. I dagsläget är det åtta regioner och 76 kommuner som publicerar någon form av öppna data. Ni kan såklart ta del av resultatet på Sveriges dataportal;

Regioner och kommuner som publicerar öppna data - Sveriges dataportal

Särskilt viktiga datamängder och nationella projekt

I förra månadens lägesrapport hade vi särskilt fokus på de datamodeller, specifikationer och vägledningar som vi i dataverkstaden tagit fram, geografiska öppna datamängder. Det kommer vi fortsätta att ha, vi tror nämligen att detta är ett område som GIS-avdelningar och GIS-samverkansforum borde titta närmare på och börja dela på ett likvärdigt och gemensamt sätt enligt våra specifikationer.

På så sätt skapas en attraktiv och lättanvänd datamarknad för de aktörer i vårt samhälle som kan ha nytta av sådan data, varav kommunerna själva är en målgrupp och flera av de digitala tjänster som allmänheten använder från olika systemleverantörer. Vi kommer att prata mer om detta den 30 maj på konferensen Mätkart2024; 

MätKart24: SKMF

Här kommer listan på geodatamängder som avses

1. Badplatser
Badplatser - Sveriges dataportal

2. Lekplatser
Lekplatser - Sveriges dataportal

3. Grillplatser
Grillplatser - Sveriges dataportal

4. Utegym
Utegym (Träningsplatser utomhus, utomhusgym) - Sveriges dataportal

5. Leder (generell)
Leder som länkade data - Sveriges dataportal

6. Ledig tomtmark
Lediga tomter - Sveriges dataportal

7. Parkering (inte helt klar ännu, stäms av med Trafikverket)
Parkering (utkast) - Sveriges dataportal

8. POI
Points-of-interest - Sveriges dataportal

9. Vård- och omsorgsverksamheter
Vård- och omsorgsverksamheter - Sveriges dataportal

10. Offentliga toaletter (inte helt klar ännu, klar inom 1-2 v)
Offentliga toaletter - Sveriges dataportal

11. Evenemangslokaler
Information om evenemangslokaler - Sveriges dataportal

Vi har även börjat titta närmare på förutsättningarna för att etablera ett samverkansprojekt kring data om miljöfarliga verksamheter. I det här fallet är det Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och kommuner som berörs.

På motsvarande sätt undersöker vi förutsättningarna för att etablera ett samverkansprojekt för att samla in och publicera data om matsvinn på ett mer modernt och maskinläsbart sätt jämfört med idag. Dialog pågår med Livsmedelsverket och Naturvårdsverket i första hand.

Dessutom undersöker vi om det finns ett behov av att ta fram en datamodell och specifikation för att dela data om återvunnet material, tillsammans med branschorganisationen Avfall Sverige. Även i detta fall är Naturvårdsverket en aktör.

För övrigt tänkte vi inte redovisa så mycket mer när det gäller dataverkstadens arbete med olika datamängder. Allt finns på GITLAB, dataportal.se och dataverkstad.se!

Gå gärna in och titta på våra specifikationer och bidra med din sakkunskap – om något saknas eller behöver justeras/kompletteras. Vi tar helst emot dina kommentarer direkt i GITLAB. Ifall du saknar ett konto på GITLAB kan du skapa ett sådant utan kostnad. Hör dig om du behöver hjälp.

https://gitlab.com/sarskilt-viktiga-datamangder

Såklart ser vi gärna att du tar del av det resultat som vi skapat sedan tidigare i form av specifikationer och vägledningar. Det är ju själva idén med att dataverkstaden finns – att du ska använda resultatet i ditt dagliga arbete med att tillgängliggöra och publicera öppna data;

Datamängder – Topp-100-listan - Dataverkstad

Vi tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på. Skicka in era förslag via vårt formulär;

Föreslå datamängd - Dataverkstad

Ni kan även ladda ner topp-100-listan på Sveriges dataportal;

Särskilt viktiga datamängder inom region och kommun (Topp-100-listan) - Sveriges dataportal

Kommande webbinarium och konferenser

Just nu har vi inga webbinarier planerade i dataverkstaden men under våren (och även i höst) kommer dataverkstaden att medverka på ett flertal konferenser:

  • Formpipes kunddagar 2024 (20/3) – för att berätta om vårt samverkansprojekt kring den digitala anslagstavlan och nämndsärenden som öppna data. I samverkansprojektet medverkar även TietoEvry och Sokigo.
  • Registratordagarna 2024 (22/4) – för att berätta om vad dataverkstaden är, öppna datalagen samt punkten ovan bland annat.
  • Sveriges Kart- och Mättekniska Förenings konferens 2024 (30/5) – för att berätta om vad dataverkstaden är, GIS-avdelningarnas och geodatans viktiga roll i detta sammanhang, samt hur man kommer igång med att publicera öppna geodata.
  • IoT-dagen i Jönköping (30/5) där vi framför allt kommer att ha fokus på hur man kommer igång med att tillgängliggöra och publicera öppna och delade data.
  • Sekreterardagarna 2024 (25/10) – med likande upplägg som 22/4

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

Vi påminner också om att använda de kravtexterna som dataverkstaden tagit fram tillsammans med DIGG, för att i största möjliga mån säkerställa så kallad inbyggd öppenhet vid anskaffning och införande av nya it-system och digitala tjänster. Med inbyggd öppenhet syftar vi på att i säkerställa ägandeskap, möjlighet till att dela och använda delade data, samt att ha tillgång till verksamhetens data över tid. Det är inte en självklarhet idag.

Givetvis kan kraxtexterna användas av både offentliga och privata organisationer för samma syfte. Ni hittar dem på DIGG:s hemsida;

Rekommendationer för upphandling av data | Digg

Vi har även spelat in en film (från DIGG forum den 24 oktober 2023) där vi går igenom kravtexterna och hur de är tänkt att tillämpas. Se filmen – det är väl investerade 25 minuter och sprid dem till berörda kollegor på it-, juridik-, inköps- och upphandlingsavdelningarna.

Upphandla data? Kravtexter som effektivt stöd | Digg