Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesrapport för den nationella dataverkstaden mars 2024

Fortfarande håller vintern kvar sitt grepp om Sverige men nu börjar vårblommorna så sakteliga dyka upp i skog och mark. I dataverkstaden har vi den senaste månaden fokuserat på att färdigställa datamodeller och specifikationer för ett flertal öppna datamängder samt genomföra inspirations- och kunskapshöjande webbinarium.


Som vanligt vill vi påminna om att hålla koll på vårt nyhetsflöde och våra inlägg på Linkedin och i DIGG:s community, så ni inte missar att ta del av det resultat som dataverkstaden löpande levererar och informerar om.

Regional samverkan

I Blekinge, Skåne och Västra Götaland löper den regionala samordningen på enligt plan. Det tillkommer löpande nya kommuner och nya öppna datamängder publiceras kontinuerligt.

I Västra Götaland har mängden kommuner som publicerar öppna data ökat med 30% (17-25st) och under 2023 ökande antalet öppna datamängder som kommunerna publicerar med över 40% (110-155st).

I Skåne och ÖMS-regionen (Sörmland, Västmanland, Uppsala, Örebro och Östergötland) jobbar man också på med att löpande genomföra inspirations- och kunskapshöjande webbinarium, parallellt med att hjälpa kommuner att etablera en datadelningsförmåga och börja publicera öppna datamängder. Flera kommuner har bland annat kommit igång och börjat publicera öppna datamängder med DIGG:s gratistjänst editera.digg.se.

I Jönköping, Värmland och Västernorrland har en regional samordning och startat upp. De befinner sig i lite olika faser, men i huvudsak arbetar man med att formera sig samt skapa ett uppdrag för att komma igång med det praktiska arbetet på sikt.

Från övriga regioner har vi just nu inget att rapportera.

Kommande webbinarier och konferenser

Just nu har vi inga webbinarier planerade i dataverkstaden. Under februari och mars månad genomförde vi ett flertal webbinarier tillsammans med Livsmedelsverket (matsvinn som öppna data) och eSam (automatiserad datainsamling samt it-avtalsdagen).

Vi kommer sannolik att arrangera webbinarium under våren, men vi ber att få återkomma om det när det blir aktuellt i kommande lägesrapporter och i vårt nyhetsflöde.
Under våren kommer dataverkstaden att medverka på ett flertal konferenser:

  • Formpipes kunddagar 2024 (20/3) – för att berätta om vårt samverkansprojekt kring den digitala anslagstavlan och nämndsärenden som öppna data. I samverkansprojektet medverkar även TietoEvry och Sokigo.
  • Registratordagarna 2024 (22/4) – för att berätta om vad dataverkstaden är, öppna datalagen samt punkten ovan bland annat.
  • Sveriges Kart- och Mättekniska Förenings konferens 2024 (23/5) – samma syfte som ovan, med lämpliga exempel.

Särskilt viktiga datamängder och nationella projekt

I den här rapporten kommer vi endast att fokusera på de datamängder som vi just nu arbetar med i dataverkstaden. Under våren kommer vi även titta närmare på vilka datamängder som vi ska fokusera på härnäst.

Anslagstavlan och nämndsärenden

Tillsammans med de marknadsdominerande systemleverantörerna fortsätter vi arbetet med att skapa en gemensam, standardiserad lösning för att publicera den digitala anslagstavlan och grundläggande information om nämndsärenden som öppna data. Arbetet kommer att fortsätta under våren och vi hoppas att vi har en färdig lösning innan sommaren. Ni kan ta del av datamodellen och specifikationen i Gitlab;

Särskilt viktiga datamängder / Diarieförda handlingar och anslagstavlan · GitLab

Energiförbrukning i fastigheter

Vi har validerat och färdigställt datamodellen och specifikationen för energiförbrukningsdata i fastigheter som baseras på den internationella standarden Brick. Specifikationen är publicerad på den nationella dataportalen;

Energiförbrukning i byggnader - Sveriges dataportal

Vi har även publicerat en vägledning för att publicera denna data;

Energiförbrukning i fastigheter - Dataverkstad

En vägledning kommer att publiceras inom kort på dataverkstadens hemsida, håll koll på vårt nyhetsflöde.

Evenemangslokaler

Vi har tagit fram en datamodell och specifikation som omfattar grundläggande information om evenemangslokaler. Det återstår att skriva en vägledning. Specifikationen finns publicerad på den nationella dataportalen;

Information om evenemangslokaler - Sveriges dataportal

Vi har även publicerat en vägledning för att publicera denna data;

Evenemangslokaler - Dataverkstad

Fiskesjöar

Länsstyrelsen tillhandahåller ett nationellt register för fiskevårdsområden. Detta register innehåller data om olika fiskevårdsföreningar och deras styrelser. Utöver det så tillhandahåller Länsstyrelsen också en tjänst som heter Fiskekartan. Vi har tagit fram en vägledning som beskriver hur man kan använda Länsstyrelsens data och digitala tjänster om fiskesjöar. Ni hittar den på vår hemsida;

Fiskesjöar - Dataverkstad

Generell specifikation för leder

Sedan en tid tillbaka har vi arbetat med att ta fram en generell datamodell och specifikation som kan användas för olika typer av leder (cykel, vandring, skoter med flera). Den är äntligen klar och publicerad på den nationella dataportalen;

Leder som länkade data - Sveriges dataportal

En vägledning kommer att publiceras inom kort på dataverkstadens hemsida, håll koll på vårt nyhetsflöde.

Offentlig konst

Nu har vi också uppdaterat tidigare framtagen datamodell och specifikation för offentlig konst. Det fanns anledning att utöka den första versionen med ytterligare attribut vilket föranledde en uppdatering. Nu är nästa steg att återuppta dialogen med de marknadsdominerande systemleverantörerna om att utveckla ett öppet API för att dela denna data direkt från it-systemen.

Offentlig konst - Sveriges dataportal

Räkenskapssammandraget

Tillsammans med SCB arbetar vi med att ta fram en datamodell och specifikation för det så kallade räkenskapssammandraget. Det är data som samlas in årligen från Sveriges regioner och kommuner. SCB har infört en ny teknisk lösning för att samla in denna data och målet är att på sikt kunna automatisera denna insamling. Ett utkast finns framtaget i GITLAB;

Särskilt viktiga datamängder / räkenskapssammandrag · GitLab

Skolinformation

Tillsammans med Skolverket och de marknadsdominerande systemleverantörerna har en utredning genomförts för att undersöka förutsättningarna för att samla in grundläggande information om skolverksamheter på ett automatiserat, datadrivet sätt. Idag sker denna insamling med hjälp av ett webbformulär en gång per år. Ett förslag på datamodell och teknisk lösning har arbetats fram som presenterades på eSams webbinarium den 7 mars (se ovan). Just nu undersöker systemleverantörerna om och när en sådan lösning kan vara utvecklad för ett genomföra en pilot.

Trafikflöden

En specifikation är framtagen som har testats av Stockholms stad och projektet Smart City Lab. Specifikationen baseras på standarden Smart Data Models – Traffic Flow Observed. Innan vi färdigställer och publicerar specifikationen på den nationella dataportalen kommer vi att validera att den harmoniserar med Trafikverkets och Transportstyrelsens grunddatadomän. Ni kan ta del av datamodellen och specifikationen i Gitlab;

Särskilt viktiga datamängder / Trafikflöden · GitLab

Upphandlingsdata

Vi har nu slutfört vår utredning om att publicera upphandlingsdata som öppna data i större utsträckning än vad som sker idag. Vi har en relativt bra bild av gällande förutsättningar och varför denna data inte är öppen redan idag, men vi kan också konstatera att det troligtvis kommer att krävas en regulatorisk styrning (läs lagkrav) för att denna data ska bli tillgänglig öppet. Med andra ord har vi inte gått vidare med att ta fram en datamodell och specifikation för denna datamängd. Vår plan är dock att titta närmare på att ta fram en datamodell för eForms, som är EU:s öppna standard för att annonsera offentliga upphandlingar.

Vård- och omsorgsverksamheter

Vi har även färdigställt en datamodell och specifikation för att publicera grundläggande information om vård- och omsorgsverksamheter. Specifikationen finns publicerad på den nationella dataportalen;

Vård- och omsorgsverksamheter - Sveriges dataportal

Vi har också tagit fram en vägledning för att publicera denna data;

Vård- och omsorgsverksamheter - Dataverkstad

Nästa steg är att föra en dialog med Inera om att publicera berörda termer och begrepp på den nationella dataportalen.

Allt finns på GITLAB, dataportal.se och dataverkstad.se!

Gå gärna in och titta på våra specifikationer och bidra med din sakkunskap – om något saknas eller behöver justeras/kompletteras. Vi tar helst emot dina kommentarer direkt i GITLAB. Ifall du saknar ett konto på GITLAB kan du skapa ett sådant utan kostnad. Hör dig om du behöver hjälp.

https://gitlab.com/sarskilt-viktiga-datamangder

Såklart ser vi gärna att du tar del av det resultat som vi skapat sedan tidigare i form av specifikationer och vägledningar. Det är ju själva idén med att dataverkstaden finns – att du ska använda resultatet i ditt dagliga arbete med att tillgängliggöra och publicera öppna data;

Datamängder – Topp-100-listan - Dataverkstad

Vi tar gärna emot fler förslag på datamängder som ni vill att vi ska titta närmare på. Skicka in era förslag via vårt formulär;

Föreslå datamängd - Dataverkstad

Ni kan även ladda ner topp-100-listan på Sveriges dataportal;

Särskilt viktiga datamängder inom region och kommun (Topp-100-listan) - Sveriges dataportal

Upphandlingskrav för inbyggd öppenhet

Vi påminner också om att använda de kravtexterna som dataverkstaden tagit fram tillsammans med DIGG, för att i största möjliga mån säkerställa så kallad inbyggd öppenhet vid anskaffning och införande av nya it-system och digitala tjänster. Med inbyggd öppenhet syftar vi på att i säkerställa ägandeskap, möjlighet till att dela och använda delade data, samt att ha tillgång till verksamhetens data över tid. Det är inte en självklarhet idag.

Givetvis kan kraxtexterna användas av både offentliga och privata organisationer för samma syfte. Ni hittar dem på DIGG:s hemsida;

Rekommendationer för upphandling av data | Digg

Vi har även spelat in en film (från DIGG forum den 24 oktober 2023) där vi går igenom kravtexterna och hur de är tänkt att tillämpas. Se filmen – det är väl investerade 25 minuter och sprid dem till berörda kollegor på it-, juridik-, inköps- och upphandlingsavdelningarna.

Upphandla data? Kravtexter som effektivt stöd | Digg

Statistik

Dataverkstaden sammanställer och publicerar två olika statistiska underlag. Båda dessa är knutna till dataverkstadens syfte och mål om att hjälpa regioner och kommuner att bygga upp en förmåga för att arbeta aktivt och effektivt med öppna och delade data.
Sverigekartan är en visualisering som beskriver hur långt regionerna och kommunerna kommit i deras arbete med att etablera och bedriva en regional samverkan inom öppna och delade data;

Sverigekartan

Utöver Sverigekartan har vi kartlagt vilka regioner och kommuner i Sverige som publicerar öppna data. I februari 2024 publicerade endast 62 regioner och kommuner (av 311) öppna data. Vår ambition är att uppdatera denna statistik fyra gånger per år. Nästa kartläggning kommer att genomföras under mars/april så vi räknar med att kunna redovisa resultatet av denna i lägesrapporten för april. Såklart finns denna data publicerad på Sveriges dataportal;

Regioner och kommuner som publicerar öppna data - Sveriges dataportal