Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Arbetstid/OSA

Närbild på två händer som håller i en röd, gammaldags väckarklocka.

Inledning

Det är väl känt att arbetstidens förläggning kan utgöra en risk för ohälsa hos medarbetarna. Trots det behöver arbete inom till exempel vård, omsorg eller räddningstjänst förläggas på arbetstider som innebär risker för ohälsa. Detta gäller framförallt:

 • Skiftarbete.
 • Nattarbete.
 • Delade arbetspass.
 • Mycket övertidsarbete.
 • Långa arbetspass.
 • Ett mycket flexibelt arbete i tid och rum.  

Syftet med guiden är att förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos medarbetare.

Steg för steg

 • Kunskaper om hur arbetstid ska planeras på bästa sätt är en förutsättning för att minska riskerna för ohälsa.
 • Att alla medarbetare får samma chans till stöd från chefer och medarbetare, möjlighet till delaktighet och inflytande samt tillgång till utbildning och möten – oavsett hur arbetstiderna ser ut. 
 • Om arbetsmiljöarbetet visar att det finns risker kring hur medarbetarnas arbetstid är planerad, ska man först se över om dessa risker går att undvika helt. Om det inte är möjligt bör åtgärderna fokusera på att minimera ohälsa.

Exempel på åtgärder är:

 • Minimera störningar i form av till exempel buller och belysning när raster planeras.
 • Möjligheter att stänga av mobil och dator vid till exempel raster.
 • Spelregler kring hur vi ska förhålla oss till "jobbprat" på raster.
 • Längre ledigheter mellan arbetspass.  
 • Friskvårdsaktiviteter.  
 • Enklare arbetsuppgifter.  
 • Förlägga riskfyllda och belastande arbetsuppgifter till dagtid. 
 • Erbjudande om medicinska kontroller.  
 • Begränsning av kontakter på ledig tid (mobil, mejl och så vidare).  
 • Medurs schema vid skiftarbete (förmiddag-eftermiddag-natt).  
 • Möjliggöra reflektion på arbetstid.  

Nattskift kräver särskild hänsyn 

 • För medarbetare som arbetar ensamma på natten är det särskilt viktigt med tid för återhämtning, eftersom trötthet kan påverka säkerheten.
 • Människans aktivitetsnivå sjunker på kvällen, vilket kan påverka både prestationsförmågan och förmågan att arbeta på ett säkert sätt. Planera därför om möjligt så att mindre krävande och mindre riskfyllda arbetsuppgifter är i fokus nattetid.
 • Använd resultatet från den senaste medarbetarenkäten för att formulera ett nuläge.  Om resultatet från medarbetarenkäten bedöms vara inaktuellt eller att förändringar har skett i organisationen, kan frågorna i medarbetarenkäten användas för dialog eller kan en ny undersökning göras med stöd av suntarbetslivs checklista för arbetstid. 
 • Använd även andra informationskanaler för att skapa ett nuläge tex. den dagliga dialogen mellan medarbetare, medarbetare och chef, rapporterade tillbud och arbetsskador samt sjukskrivningar.

Ta vid behov hjälp från HR-funktionen eller Hälsan & Arbetslivet i det fortsatta arbetet.  

Suntarbetslivs checklista för arbetstid.pdf

 • Analysera och bedöm de risker som finns med arbetstidens förläggning. Om resultatet från medarbetarenkäten används ger redovisningen i ”spindeldiagram” en vägledning. 

Om Suntarbetslivs checklista används betyder: 

 • Grönt fält (Ja) - att frågan inte behöver åtgärdas för närvarande.  
 • Orange fält (Delvis) - att frågan behöver undersökas och analyseras närmare eller åtgärdas snarast.  
 • Rött fält (Nej) - att frågan måste åtgärdas omedelbart.  
 • Vitt fält - att tillräcklig information saknas för att kunna göra en bedömning 

Suntarbetslivs checklista för arbetstid.pdf

 • Ta fram åtgärder utifrån prioriterade förbättringsområden. Utse en ansvarig person och när uppföljning ska ske.
 • Dokumentera i ”Allt i ett handlingsplanen” eller i den handlingsplan som finns tillsammans med Suntarbetslivs checklista för arbetstid.  
 • Dokumentera även de risker och frågor som behöver behandlas högre upp eller i annan del av organisationen.
 • Stäm av bedömnng av risker och åtgärder med berörda medarbetare på en arbetsplatsträff. Det är viktigt att ha en gemensam bild av nuläget och vad som behöver göras.  

Allt i ett-handlingsplan.xls 
Suntarbetslivs checklista för arbetstid.pdf

 

 • Följ upp genomförda åtgärder löpande på en arbetsplatsträff.
 • Dokumentera resultatet.

Allt i ett-handlingsplan.xls 
Suntarbetslivs checklista för arbetstid.pdf

Stöd i det praktiska arbetet

Ansvar och roller

Chefen ansvar innebär att: 

 • Regelbundet undersöka arbetstidens förläggning och de risker för ohälsa som detta kan medföra.
 • Vid behov genomföra åtgärder för komma till rätta med arbetstider som kan innebära ohälsa.

Medarbetarens roll innebär att: 

 • Medverka i arbetet med förläggning av sin arbetstid för att förebygga ohälsa.

 • Informera närmaste chef om hen upplever begynnande ohälsa till följd av arbetstidens förläggning.

 

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att: 

 • Regelbundet undersöka arbetstidens förläggning och de risker för ohälsa som detta kan medföra.

 • Vid behov genomföra åtgärder för att komma till rätta med arbetstider som kan innebära ohälsa.

 

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2019-05-09 16:35