Patientnämnden

Patientnämnden ska opartiskt utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter, bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar.

 

 

Kontakta oss

Telefon och telefontid: 010-441 20 00 (med reservation för avvikelser).
Måndag kl. 09.00-11.00
Tisdag kl. 09.00-11.00, 13.00-15. 00 (OBS! Tisdag 23/10 har kansliet stängt p g a utbildningsdag, ingen telefontid under den dagen).
Onsdag kl. 09.00-11.00
Torsdag kl. 09.00-11.00, 13.00-15.00 
Fredag kl. 09.00-11.00

På 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du logga in och göra en elektronisk anmälan:
1177 Vårdguiden                                                                           

Blankett för anmälan till Patientnämnden
V.g. skicka inte med journalkopior, vid behov begär utredaren in detta. 

Fullmakt  

Postadress: Patientnämndernas kansli, 413 45 Göteborg
Besöksadress: Nordstadstorget 6, 411 05 Göteborg

E-post: patientnamnden@vgregion.se
Tänk på att inte skicka uppgifter om din eller annans hälsa eller personuppgifter via e-post.

Dataskydd - behandling av personuppgifter

Patientnämndernas kansli hanterar personuppgifter. Läs mer om vilken data vi samlar in och vad den används till. 

Senast uppdaterad: 2018-09-18 10:56