Tillkännagivande: beredning för forskning och utveckling(FoU-beredningen), sammanträde 2018-11-13; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 beredning för forskning och utveckling (FoU-beredningen)

Sammanträdesdatum

 2018-11-13

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-21

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-14

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Evelina Halse

Senast uppdaterad: 2018-11-20 14:14