Tillkännagivande: Styrelsen för Närhälsan, sammanträde 2019-03-21; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrlsen för Närhälsan

Sammanträdesdatum

 2019-03-21

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-04-04

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-04-29

Förvaringsplats för protokollet

 Närhälsan kansli, Lillhagsparken 6, Hisings Backa

Sekreterare

Camilla Karlsson

Senast uppdaterad: 2019-04-04 14:37