Tillkännagivande: Styrelsen Sjukhusen i Väster, sammanträde 2024-02-28; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen Sjukhusen i väster

Sammanträdesdatum

2024-02-28

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-03-05

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-03-28

Förvaringsplats för protokollet

Digital förvaring

Sekreterare

Maria Hessman