Tillkännagivande: tandvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-10-24; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Tandvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-10-24

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-10-29

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Regionens hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

 

Sekreterare

Ann Borgström

Senast uppdaterad: 2018-10-29 14:45