Tillkännagivande: västra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2018-11-22; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-11-22

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-29

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-21

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 5 i Göteborg

Sekreterare

Anton Holmgren Jonsson

Senast uppdaterad: 2018-11-29 11:00