Tillkännagivande: patientnämnden Göteborg, sammanträde 2019-01-31; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Patientnämnden Göteborg

Sammanträdesdatum

 2019-01-31

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-01

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-02-26

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Else-Marie Ljungberg

Senast uppdaterad: 2019-02-01 08:02