Tillkännagivande:styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträde 2018-11-29; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Sammanträdesdatum

2018-11-29

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-12-04

Datum då tillkännagivandet tas ner

2018-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Södra Älvsborgs Sjukhus, Brämhultsvägen 53, Borås

Sekreterare

Andreas Cerny

Senast uppdaterad: 2018-12-04 08:24