Idébanken

Behöver du idéer eller har du uppslag till examensarbeten, utvecklingsarbeten, kvalitetsförbättrings- eller forskningsprojekt?

Låt dig inspireras av de förslag och/eller frågeställningar som har inkommit till Idébanken. 

Har du ett uppslag? Fyll i formuläret och skicka till Idébanken.

Till Formulär

Svar på vanliga frågor kring etikprövning besvaras av handledare på ditt lärosäte. Mer information om forskningsetik vid till exempel studentarbeten och ST-arbeten finns att läsa på Etikprövningsmyndighetens hemsida