Primärvård

Två AT-läkare inom primärvården i samtal.

AT i primärvård

För dig som är AT-läkare och ska göra din primärvårdsplacering samt för dig som är handledare eller chef på en vårdcentral.