Valfri placering


Du har möjlighet att byta ut tre veckor av kirurg- eller medicinblocket (2:a blocket) till en annan placering inom Skaraborgs sjukhus som intresserar dig. En så kallad valfri placering.

Det finns möjlighet att pröva på de flesta specialiteter som finns representerade på SkaS förutom hudkliniken. Nedan finns information från några av de kliniker som gärna ser att du väljer dem!

Akutkliniken Skövde

Har du drömt om att få känna pulsen i bröstet när patienten rullas in på akutrummet och rapporten läses upp? Vill du vara med när man tillsammans med teamet jobbar helhjärtat för att rädda liv med direkta livsavgörande åtgärder? Har du ett driv att utveckla ditt diagnostiska och logistiska tänkande till att bli kliniköverskridande och flödesinriktat? Vill du veta mer om ultraljudets användningsområden och få praktisk klinisk träning? Då borde du verkligen göra din valbara placering hos oss på Akutkliniken i Skövde!

I Skövde har vi sedan några år tillbaka en akutklinik med ST-läkare som specialiserar sig inom akutsjukvård. Vi jobbar nästan uteslutande på akutmottagningen och handlägger patienter oberoende av deras kliniktillhörighet. Inom vår specialitet hanterar vi ofta larmsituationer, utvecklar brett differentialdiagnostiskt tänk och jobbar enligt planstyrt arbete för att få ett flöde på akuten. I vår kliniska vardag använder vi oss regelbundet av ultraljudsundersökningar bedside som en viktig del i vår kliniska handläggning, vilket även du kommer få prova på om du gör din valfria placering hos oss. Mycket av det vi gör sker i tätt samarbete med andra yrkesgrupper på akuten, vilket gör det otroligt roligt och givande! 

Om du väljer din valbara placering hos oss innebär det att du med handledning av ST-läkare får jobba på akutläkarlinjen både dagtid och kvällstid. Du kommer att ha egna patienter där handläggningen stäms av med ST-läkare på akutkliniken. Fokus kommer att ligga på att utveckla ett brett kliniköverskridande tankesätt, få ta larm med ST-läkare i ryggen samt individuell handledning. När du är hos oss kommer du utöver att jobba som akutläkare få handledning i praktiska patientnära moment såsom ultraljud, blodgastagning och reponeringar. Vi siktar på att få till minst en medsittning, där en av oss hänger med dig in till patienten och du efteråt i lugn och ro får feedback på patientbesöket från oss.

Har du funderingar eller vill veta mer om en placering hos oss kan du höra av dig till sandra.inganas.soderlund@vgregion.se.


Barn- och ungdomsmedicin, Skövde

Är du nyfiken på barnmedicin eller vill du bara förbereda dig inför vårdcentralsplaceringen? Då bör du göra din valfria AT-placering hos oss på barn- och ungdomsmedicin!

Är du nyfiken på barnmedicin eller vill du bara förbereda dig inför vårdcentralsplaceringen? Då bör du göra din valfria AT-placering hos oss på barn- och ungdomsmedicin!

Barn- och ungdomsmedicin är en specialitet med mycket glädje och lite sorg. Majoriteten av våra patienter är medicinfria och har endast haft sporadiska kontakter med sjukvården sedan innan. Hos oss får du också förmånen att se glädjen när nya familjemedlemmar föds.

En barnläkare blir snabbt van vid att även de rutinmässiga patientmötena generar både ett och två goa skratt. Vi träffar barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. Hela det medicinska spektrat finns representerat inom specialiteten – allmänpediatrik, kardiologi, neurologi och onkologi för att bara nämna några områden. Alla sjukhusets inlagda barn vårdas på barnavdelningen, utom de för tidigt födda som vårdas på neonatalavdelningen.

 Som AT-läkare på kliniken får du öva på att omhänderta och handlägga de vanligaste barnmedicinska patienterna. Du får jobba på akuten tillsammans med en av våra akutansvariga specialister, du får ha mottagning under handledning av dagbakjour och under någon vecka få inblick i avdelningsarbetet. Det brukar även vara uppskattat att få lära sig att göra BB-undersökningar på våra nyfödda.


Barn- och ungdomsmedicin, Lidköping

Funderar du på att specialisera dig till barnläkare eller är du livrädd för att träffa sjuka barn? Då passar en randning hos oss på Barn- och ungdomsmedicin i Lidköping perfekt!

Hos oss bedrivs 3 verksamheter på samma ställe; akutmottagning, mottagning och dagsjukvård. Under lättillgänglig, nära handledning kommer du få vara dagjour och ha egen mottagning.

Du ges möjlighet att följa med på specialist-BVC. Om du vill gå bredvid våra subspecialiserade barnsjuksköterskor på deras mottagningar, tex fetma, nefro eller astma, blir du alltid väl omhändertagen.

Passa på att prova på barn- och ungdomsmedicin och bli samtidigt väl förbered för att träffa barn i Primärvården.

Och du….. barn är inte små vuxna!


Barn- och ungdomspsykiatri, Skövde

Behöver du kunskap om bemötande av barn och ungdomar med psykiska besvär inför ditt kommande ST-val?  Vill du testa på en specialitet där man ges utrymme och tillräckligt med tid för samtal och patientobservation?

För att få förståelse för utredning och komplexitet erbjuds du ”bredvidgång” med olika yrkeskategorier som samarbetar kring barnet och dennes familj. Hos oss samarbetar läkare, sköterskor, psykologer, socionomer, arbetsterapeuter, logoped och dietist. Med hjälp av bred kunskap och varierad synvinkel kompletterar vi varandra synergiskt i det dagliga kliniska arbetet. 

Du ges möjlighet att följa upp patienter, delta i teamträffar där man diskuterar differentialdiagnoser och vårdplan samt få handledning av våra specialistläkare. På läkarsidan är vi fyra specialister och snart fyra ST-läkare. Du erbjuds även möjlighet att få auskultera på BUP-akuten. Trots att specialiteten stundtals kan vara intensiv med temporär energiförlust, finns möjlighet till återhämtning i det glada arbetsklimatet.

Välkommen till oss där du får träffa ett roligt gäng med kunniga och hjälpsamma kollegor som har det kul ihop!


Infektion

Välkomna till oss på er 3 veckors långa valfria placering! Vi är en relativt liten klinik, med 9 specialister och 7 ST-läkare, men vi har ett stort konsultuppdrag och hjälper till med infektions-och antibiotikakunskap över hela sjukhuset.

Vi har två avdelningar, en med isoleringsrum och ett akutuppdrag (22) och en med fokus på svårläkta sår (48) , som vi delar med kärlkirurger och hudläkare.

Vi har dagliga konsulter på mikrobiologen (där vi tittar på alla positiva blododlingar), MAVA och IVA.

Vi har också en egen dagjour som tar hand om patienter på infektionsmottagningen men som också går till akutmottagningen bedöma svårt sjuka infektionspatienter. 

Som AT får man arbeta på dagjouren (med stöd förstås), samt arbeta som underläkare på avdelningarna. Man får också hänga med konsulten till lab, IVA och MAVA.

Du har chansen att fråga om antibiotika, resistensbestämningar och såromläggningar, något man har nytta av, var man än ska jobba sen!

Man kan också få ett hum om HIV, hepatiter och tuberkulos, något som är svårt att få någon annanstans. Dessutom har vi nu en sprututbytesverksamhet, där vi samarbetar med psykiatrin kring patienterna, ytterligare en unik och spännande verksamhet. 

Både under din fortsatta AT-tjänstgöring och senare i livet, oavsett vilken specialitet du väljer, kommer du att ha glädje av att ha varit en period på infektionskliniken. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer, och vi kan också förmedla kontakt med någon av de många AT-läkare som har gjort placeringar hos oss, om du vill höra hur de upplevt det! 


Kvinnokliniken

Du är klarsynt, snabbtänkt, kunnig och praktisk skicklig. När pressen är stor, liv står på spel och andra är osäkra, så är du lugnet i rummet och styr teamet. Du gillar att ta befälet och är samtidigt inlyssnande. Du tar dig an unga med obalans bland hormonerna, och äldre med hormoner i obalans. Du är gärna en man som kan tänka som och om kvinnor, eller en kvinna som kan tänka som andra kvinnor. Eller du är säkert bra precis just som du är ... alla sorters läkare behövs och alla är hos oss representerade.

Obstetrik och Gynekologi är en praktisk, operativ akutspecialitet som på Skas alltid är i behov av nya drivna läkare, som kan kompletterat en redan grym ST-grupp. Vi ser gärna att AT-läkare kommer till oss för att få en inblick i verksamheten. Då bjuder vi på förlossningsvård, avdelning med planerad operation samt mottagningsarbete. Men särskilda önskemål kan beaktas.


Njurmedicin

Vi vet att kursen i njurmedicin är alldeles för kort, och därför får Du nu en chans att se hur det funkar- på riktigt!

Detta är specialiteten för Dig som vill bli en ny Dr House-på tre veckor. Tänk; att bakom varje, vid första intrycket, ett halvhögt blodtryck o lite äggvita i urinen, kan ta Dig via det nefrotiska syndromet, en urspårad diabetes till sjukdomar som får dig att fundera kring om du skall ge medicin för 4 miljoner (snacka om etisk stress?) till en höggravid kvinna eller om det hela bara var ett felvärde.

Du är bland vänner där vi erbjuder akutdialys vid livshotande hyperkalemi på natten, njurbiopsi i skum belysning på röntgen, peritoniter orsakade av de agens Du inte lärde dig under mikrobiologin, avancerad kärlkirurgi för att säkra den sista livlinan och hur vi skall få den svårt hjärtsviktande patienten få chansen att få en ny njure. Till IVA, där vi väntar på att dyra droppar via en av flera katetrar, vars läge kan diskuteras, är kvitto på att du än en gång använt åtminstone fyra formler innan du bestämt dig för att den euvolema kroniska hyponatremin var en dålig ide’.

Hos oss får du handledning av flera erfarna nefrologer som bjuder på sin rika erfarenhet och sig själva. Du är välkommen in under vårt manchestermoln!


Onkologi

Utvecklingen inom onkologin kan beskrivas som explosionsartad. Nya preparat, kombinationer av preparat, immunoterapi och i kombination med biomarkörer, kommer vi allt närmare att kunna skräddarsy behandlingar. Vi ser förbättrad överlevnad med god livskvalitet. Kort sagt mycket positiv utveckling för våra cancerpatienter. Onkologi som specialitet innebär intellektuell utmaning där även existentiella spörsmål dryftas. Ökande behandlingsmöjligheter ger också ökande kostnader och frågor om hur vi skall använda de nya medicinerna mest effektivt, hur skall vi prioritera?

Som specialist har vi glädjen att, förutom strålande framtidsutsikter, också ge goda möjligheter till fortbildning och utbildning efter specialistutbildning samt drägliga arbetstider.

Här på SkaS och K2 finns 2 st specialister samt 4 st ST-läkare. Vi ger adjuvant/neoadjuvant/konverteringsterapi samt palliativ behandling till patienter med Bröst- kolorektal, övre GI-cancer samt prostatacancer. Vi har två utbudspunkter med mottagning i Skövde resp Lidköping.

Som AT-läkare får du möjlighet att följa onkolog vid mottagning, delta i MDT-konferenser, vara på den palliativa enheten i några dagar och även, om intresse finns handha patient under ledning. Finns också möjlighet att följa onkologsköterskas dag med cytostatikaadministration.

Du kommer få inblick i onkologin och en föraning vad som väntar i framtiden avseende cancerbehandling. 


Patologi/Cytologi

Patologi är en bred specialitet där man arbetar mot kliniker inom de flesta patientnära specialiteter. Vi arbetar med många olika organområden med brett sjukdomspanorama där vi ställer diagnos. Specialiteten utvecklas hela tiden och ligger nära både klinisk och preklinisk forskning och följer med i den molekylärbiologiska utvecklingen då våra utlåtanden även ger information om prognos och påverkar behandlingsval.  

I breda drag är verksamheten uppdelad i tre områden: histologi, cytologi och obduktion/bårhus. Vi har vår egen punktionsmottagning där vi sticker i oklara resistenser för att sedan bedöma det cytologiska materialet. Vi har utskärning av inskickat, formalinfixerat material samt omhändertagande av färskt material för fryssnitt eller flödescytometrisk analys.

Fördelarna med patologi är många! Celler är vackra! Spännande och utmanade diagnostik. Som patolog arbetar man i stor utsträckning med det som man är utbildad till utan mycket administration. Vi medverkar i MDK. Man kan i stor utsträckning organisera sin arbetsdag och arbetsflöde själv. På det hela taget är balansen bra mellan jobb och fritid. Det finns möjlighet till subspecialisering även utanför universitetssjukhusen.

Unilabs består av flera labb på olika ställen i landet med bra samarbete där man tack vare digitalisering har tillgång till ett stort nätverk av kollegor och bred kompetens. Digitaliseringen underlättar konsultationer samt möjliggör arbete hemifrån. I Skövde svaras årligen på runt 35 000 PAD, 3000 cytologier och 160 obduktioner.

Varmt välkommen till oss! 

Vill du veta mer kontakta:

Omar Hossein, specialistläkare

omar.hossein@unilabs.com

Marcus Gustavsson, ST-läkare

marcus.gustavsson@unilabs.com

 


Radiologi

Det finns möjlighet att göra 3 veckors tjänstgöring hos oss på Röntgen SkaS.

Röntgen som medicinskt område är spännande och de flesta läkare kommer i någon form i kontakt med radiologi i sitt vardagliga arbete. På röntgen SkaS undersöks patienter i alla åldrar, brett upptagningsområde med breda sjukdomspanoraman inom olika organsystem. Det sker en stor och snabb utveckling inom radiologisk teknik och har man stort intresse för teknologi är det extra spännande. Man kan arbeta både praktiskt och teoretiskt samtidigt som man kan bestämma hur mycket patientkontakt man vill ha genom olika radiologiska inriktningar.

På röntgen SkaS bedrivs konventionell röntgen inklusive genomlysningsundersökningar, Datortomografi (DT), Magnetresonanstomografi (MR), Ultraljud, intervention och nuklearmedicin.

Vi har färdiga scheman för AT-placeringen men det går att utforma individuellt efter önskemål.

BFM SkaS bedriver verksamhet i Skövde, Lidköping, Mariestad samt i Falköping.


Ögon

Varför komma till ögon för dina valfria veckor?

Jo, för att du vill få reda på hur ett så litet område kan vara så stort. Det är en kirurgisk specialitet som samtidigt är medicinsk. Både akut sjukvård och planerade mottagningar.  Du får träffa patienter i alla åldersgrupper, allt från neobarn, barn med tex skelningar, folk som fått grejer i ögonen, glaukom- och diabetespatienter och patienter med makuladegeneration.

Vill du stå med skalpellen i hand finns oändliga möjligheter till finlirskirurgi på ögon. Du får dessutom möjlighet att lära dig massa roliga undersökningstekniker. Man får möjligheten att samarbeta med andra kliniker ex medicin, neuro, reuma, barn mfl. Varje år opererar vi katarakter, gör ögonplastiker och ger injektionsbehandlingar. Sedan gillar vi att skjuta med laser också.

Alla AT har nytta av en placering på ögon. Oavsett om du är på akuten eller vårdcentral kommer du stöta på patienter med ögonproblem och då kommer inte du vara den som inte ens vågar titta på det röda ögat. Du kommer dessutom få träffa världens bästa kollegor; doktorer, ögonsköterskor, ortoptister, optiker och undersköterskor (ok lite partiskt).

Som AT är du med i Skövde och första veckan hos oss får du gå med en ST-läkare eller specialist. Något pass går du med en ögonsköterska eller ortoptist. Resterande veckor får du gå antingen som extra dagjour alternativt ha egen mottagning. När du tar egna patienter finns det alltid en specialist att fråga. Vi vill att du ska få jobba självständigt men känna trygghet.

Ser fram emot att just du kommer till oss på ögon!


ÖNH

Det är en av de mest graciösa kirurgiska specialiteterna. Jaja, vi kanske är partiska men låt oss förklara varför! 

ÖNH får inte särskilt mycket plats under utbildningen. Man kommer endast i kontakt med det någon vecka eller två tills man börjar jobba kliniskt. Helt plötsligt finns dock ÖNH överallt. Det kan vara på akuten, vårdcentral, medicinkliniken, IVA m m och handla om allt ifrån luftvägshinder till infektioner eller maligniteter.

Lockas du av en kirurgisk specialitet som mixas med det medicinska? På ÖNH handlägger vi allt från akuta tillstånd, som epiglottit, till mer vardagsnära bekymmer som en pärla i näsan. Våra patienter är både bebisar och hundraåringar. ÖNH-specialiteten kräver operativt precision och finlir med minimalt invasiv kirurgi, icke-invasiva procedurer, plastikkirurgi, ortopedi, neurokirurgi och lite gammal hederlig öppen dissektion. Vi ägnar oss även åt immunologi, rhinologi, allmänmedicin, pediatrik, infektionsmedicin och onkologi. Fördelen med en specialitet som jobbar med ett specifikt anatomiskt område är möjligheten att bota/åtgärda/lindra besvär och sjukdomar inom just detta, vad det än handlar om. 

ÖNH erbjuder en helt egen nisch och det är så vi gillar det. Ingen vet vad vi gör, och vi behåller det så. Det är som trollkarlens magiska hemligheter.

Välkommen till ÖNH!