Byggnation och förråd

SJUKHUS. Här finns vårdhygieniska rekommendationer vid ny- och ombyggnation samt vid förrådshantering.

Läs mer om byggnation, förråd och transport

  • Vårdhandboken - transport av farligt avfall
    Vårdhandboken ger övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården. Vi rekommenderar därför att du alltid tittar i Vårdhandboken när du undrar över någonting som uppkommit i arbetet.