Hygienombud

SJUKHUS. För att bedriva en säker vård är det viktigt att arbeta på ett infektionsförebyggande sätt och förhindra smittspridning inom vården. För att stärka detta arbete bör det finnas minst ett hygienombud på varje enhet som väcker intresset och är en förebild på enheten. Hygienombudet är behjälplig i kvalitetssäkring och förändringsarbete inom det vårdhygieniska området. På den här sidan finns information om grundkurs, uppdragsbeskrivning och material som hygienombud kan använda sig av i sitt arbete.

Introduktion, ny som hygienombud


Basal hygien


Egenkontroll av vårdhygienisk standard


Årshjul


Utbildnings- och informationsträffar SkaS

Hygienombudsträff!

För SkaS hygienombud. 
Det är två olika datum med samma innehåll. Välj vilket som passar dig bäst!

Hygienombudsträff i Skövde, 26 september,13.30-15.30, lokal: Herrgården, Skaraborgs sjukhus. Anmälan sker i: Regionkalendern.

Hygienombudsträff i Lidköping, 2 oktober,13.30-15.30, lokal: Samlingssalen, Skaraborgs sjukhus. Anmälan sker i: Regionkalendern.

Varmt välkommen!