Styrdokument

Vårdhygien

 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Avtal mellan Vårdhygien Skaraborgs sjukhus och Mössebergsdialysen Diaverum
  Titel Avtal mellan Vårdhygien Skaraborgs sjukhus och Mössebergsdialysen Diaverum
  Beskrivning GMP-dokument. Att förtydliga överenskommelse och åtaganden mellan Vårdhygien, Skaraborgs Sjukhus, Skövde och Mössebergsdialysen Diaverum, Falköping.
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet M3 Hud Infektion Njurmedicin Kardiologi Vårdhygien
  Giltighetsområde Lokalt
  Egen ämnesindelning gmpdokument,organisation,skas/med
  Företagsnyckelord vårdhygien,dialys,Avtal,GMP,gmp-dokument,falköping,mössebergsdialysen,mösseberg,diaverum
  DokumentId källa SKAS9715-1834850575-15
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 1 februari 2023
  Giltig fr o m 01 februari 2023
  Giltig t o m 01 februari 2025
  Tillgänglig från 1 februari 2023
  Tillgänglig till 01 mars 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Annika Orrenius
  Innehållsansvarig, roll Enhetschef
  Godkänd av Andreas Lestander Melin
  Godkänd av, roll Verksamhetschef
  Version 3.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Njur- och urinvägssjukdomar SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Basal hygien och klädregler
  Titel Basal hygien och klädregler
  Beskrivning Den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbete är basala hygienrutiner. De ska konsekvent tillämpas i alla patientnära vårdsituationer och av all personal, detta oberoende om det finns känd smitta eller inte. Patientnära vårdarbete
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning sjukhusövergripande skas,covid19,vårdhygien,skas/med
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-2
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 27 december 2022
  Giltig fr o m 27 december 2022
  Giltig t o m 27 december 2024
  Tillgänglig från 27 december 2022
  Tillgänglig till 27 december 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Therese Mård
  Innehållsansvarig, roll Hygiensjuksköterska
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 12.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Blåsscanning, blåstappning och KAD
  Titel Blåsscanning, blåstappning och KAD
  Beskrivning Rutin för att förhindra vårdrelaterad infektion och vårdskada. Styrdokumentet gäller vuxna patienter över 18 år. Gäller på alla enheter förutom förlossning, BB, anestesi, operation, dagkirurgi, IVA-Postop. I samband med olika sjukdomstillstånd kan urinblå
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Företagsnyckelord blåstappning,urinvägsinfektion,residualurin,kateterisering,urinblåsa,blåsscanning,KAD,vårdrelaterade,infektioner
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-3
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 30 maj 2024
  Giltig fr o m 30 maj 2024
  Giltig t o m 30 maj 2026
  Tillgänglig från 30 maj 2024
  Tillgänglig till 30 maj 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Ulrik Albertsen
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Jenny Berg
  Godkänd av, roll Verksamhetschef
  Version 20.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Njur- och urinvägssjukdomar SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Byggnation mindre arbeten - Förebygga spridning av byggdamm
  Titel Byggnation mindre arbeten - Förebygga spridning av byggdamm
  Beskrivning Denna nya rutin har upprättats som ett komplement till riktlinjen och gäller för löpande eller planerade arbeten av mindre karaktär som genomförs vid
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet M3 Hud Infektion Njurmedicin Kardiologi Vårdhygien Skaraborgs Sjukhus Västra Götalandsregionen
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning Sjukhusövergripande SkaS,skas/med
  Företagsnyckelord Mögel,smittämnen,Utrustning,Hantverkare,åtgärder,mindre arbeten,skyddsåtgärder,entreprenörer,ansvar,immunsupprimerade,immunförsvar,vgr it,mt,Medicinsk teknik,vf,västfastigheter,byggdamm,mögelsporer
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-4
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 10 oktober 2022
  Giltig fr o m 10 oktober 2022
  Giltig t o m 10 oktober 2024
  Tillgänglig från 10 oktober 2022
  Tillgänglig till 10 oktober 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Lenzen
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 3.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Clostridium difficile, misstänkt eller konstaterad - vårdhygien och behandling
  Titel Clostridium difficile, misstänkt eller konstaterad - vårdhygien och behandling
  Beskrivning Beskriva handläggning av patient med misstänkt eller konstaterad Clostridium difficile-infektion
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Regional ämnesindelning Infektion
  Egen ämnesindelning sjukhusövergripande skas,skas/med
  Företagsnyckelord clostridier,infektion,PCR,diarré,difficile
  DokumentId källa SKAS9706-602381042-24
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 21 april 2023
  Giltig fr o m 21 april 2023
  Giltig t o m 18 april 2025
  Tillgänglig från 21 april 2023
  Tillgänglig till 18 april 2025
  Åtkomsträtt Inom regionen
  Innehållsansvarig Johan Karp
  Innehållsansvarig, roll Specialistläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 9.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Infektionssjukdomar SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Egenkontrollprogram för livsmedels- och måltidshantering på vårdavdelningar och mottagningar
  Titel Egenkontrollprogram för livsmedels- och måltidshantering på vårdavdelningar och mottagningar
  Beskrivning Egenkontrollprogram för hantering av patientmåltider och livsmedel avsedda för patienter.
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning miljövård
  Företagsnyckelord EkP,egenkontroll,egenkontrollprogram,patientmat,livsmedel,middag,lunch,Frukost,livsmedelshygien,förkläden,Hygien,varmhållning,återuppvärmning,avdelningskök,temperatur,termometer,termometrar,förkläde,Mat,tryckplatta,tryckplattor,måltider,faroanalys
  DokumentId källa SKAS9730-1455443510-53
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 11 april 2024
  Giltig fr o m 11 april 2024
  Giltig t o m 10 april 2026
  Tillgänglig från 11 april 2024
  Tillgänglig till 10 april 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Sigmar Gericke
  Innehållsansvarig, roll Miljöstrateg
  Godkänd av Åsa Ranbro Jansson
  Godkänd av, roll Sjukhusdirektör bitr
  Version 3.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Skaraborgs Sjukhus
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Extended Spectrum Beta-Laktamase (ESBL) - handläggning
  Titel Extended Spectrum Beta-Laktamase (ESBL) - handläggning
  Beskrivning Handläggning av patienter med konstaterat bärarskap eller infektion med ESBL producerande bakterier.<br>
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning sjukhusövergripande skas,skas/med
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-6
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 13 december 2022
  Giltig fr o m 13 december 2022
  Giltig t o m 13 december 2024
  Tillgänglig från 13 december 2022
  Tillgänglig till 13 december 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Lenzen
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Annette Trenge Jarlshammar
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 13.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Infektionsförebyggande åtgärder för operation och sterilteknik
  Titel Infektionsförebyggande åtgärder för operation och sterilteknik
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Företagsnyckelord handhygien,Tvätt,basal hygien,basala hygienrutiner,desinfektion,Smittrisk,städning,rengöring,riskfaktorer,vårdhygien
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-44
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 12 december 2023
  Giltig fr o m 12 december 2023
  Giltig t o m 12 december 2025
  Tillgänglig från 12 december 2023
  Tillgänglig till 12 december 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Pernilla Eriksson
  Innehållsansvarig, roll Specialistläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 2.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Influensa - vårdhygien
  Titel Influensa - vårdhygien
  Beskrivning Syftet med denna rutin är att förhindra smittspridning av influensa inom vård- och omsorg.
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Företagsnyckelord smittspridningskontroll,vårdhygien,sjukhushygien,handhygien
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-49
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 12 januari 2024
  Giltig fr o m 12 januari 2024
  Giltig t o m 08 januari 2026
  Tillgänglig från 12 januari 2024
  Tillgänglig till 08 januari 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Pernilla Eriksson
  Innehållsansvarig, roll Specialistläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 1.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Känd ESBLCARBA – vårdhygienisk handlingsplan
  Titel Känd ESBLCARBA – vårdhygienisk handlingsplan
  Beskrivning Syftet med rutinen är att förhindra spridning av tarmbakterier (Enterobacteriaceae) med ESBLCARBA. Rutinen omfattar individ som någon gång varit odlingspositiv för tarmbakterier med ESBLCARBA. Benämningen på dessa tarmbakterier i rutinen kommer vara ESBLC
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning sjukhusövergripande skas,skas/med skas/adm
  Företagsnyckelord bärarskap,klebsiella pneumoniae,e. coli,extended spectrum betalactamases med karbapenemasaktivitet,enzymer,esbl-producerande bakterier,karbapenemas,karbapenemresistenta,enterobacteriaceae,tarmbakterier,antibiotikaresistenta bakterier,handlingsplan,nyupptäckt,esbl-carba,karba,esblkarba,esblcarba,esbl carba,MRB,antibiotikaresistens,carba,ESBL,multiresistenta bakterier
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-7
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 13 december 2022
  Giltig fr o m 13 december 2022
  Giltig t o m 13 december 2024
  Tillgänglig från 13 december 2022
  Tillgänglig till 13 december 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Lenzen
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 4.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Legionella - förebyggande åtgärder
  Titel Legionella - förebyggande åtgärder
  Beskrivning Rutinen beskriver hur man kan förhindra smittspridning av Legionella genom förebyggande åtgärder
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning sjukhusövergripande skas,skas/med
  Företagsnyckelord förebyggande åtgärder,legionella
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-8
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 16 maj 2024
  Giltig fr o m 16 maj 2024
  Giltig t o m 15 maj 2026
  Tillgänglig från 16 maj 2024
  Tillgänglig till 15 maj 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Lenzen
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 4.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) – vårdhygien
  Titel Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) – vårdhygien
  Beskrivning Syftet är att med utgångspunkt från smittskyddslagen tillgodose att patienten får adekvat medicinsk information och behandling samt att förhindra spridning av MRSA.
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Företagsnyckelord methicillinresistenta,antibiotika,resistenta,aureus,staffylococcus,MRSA,smittskydd,bakterie,stafylokocker
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-47
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 28 november 2023
  Giltig fr o m 28 november 2023
  Giltig t o m 17 november 2025
  Tillgänglig från 28 november 2023
  Tillgänglig till 17 november 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Pernilla Eriksson
  Innehållsansvarig, roll Specialistläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 1.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Mpox (Monkeypox) - vårdhygieniska rutiner
  Titel Mpox (Monkeypox) - vårdhygieniska rutiner
  Beskrivning Förhindra spridning av Mpox (monkeypox) inom vård och omsorg
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning sjukhusövergripande skas
  Företagsnyckelord droppsmitta,allmänfarlig sjukdom,smittspridning,Monkeypox,Apkoppor,smittspridningskontroll,zoonoser,ortopoxvirus,kontaktsmitta
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-34
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 13 februari 2023
  Giltig fr o m 13 februari 2023
  Giltig t o m 13 februari 2025
  Tillgänglig från 13 februari 2023
  Tillgänglig till 13 februari 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Lenzen
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Annette Trenge Jarlshammar
  Godkänd av, roll Utvecklingschef
  Version 5.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Multiresistenta bakterier (MRB), screenodling - handlingsplan
  Titel Multiresistenta bakterier (MRB), screenodling - handlingsplan
  Beskrivning För närvarande räknas till de multiresistenta bakterierna: MRSA (meticillinresistenta Stafylococcus aureus), (VRE) Vancomycinresistenta enterokocker och multiresistenta gramnegativa stavar, exempelvis ESBL-producerande bakterier.
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Företagsnyckelord vancomycinresistant,odlingsschema,meticillinresistenta,esbl-carba,smittspridning,riskfaktorer,screenodlingar,utlandsvård,screening,ESBL,VRE,odling,MRSA
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-10
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 25 april 2024
  Giltig fr o m 25 april 2024
  Giltig t o m 23 april 2026
  Tillgänglig från 25 april 2024
  Tillgänglig till 23 april 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Pernilla Eriksson
  Innehållsansvarig, roll Specialistläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 12.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Mässling - vårdhygien
  Titel Mässling - vårdhygien
  Beskrivning Mässling är en av de mest smittsamma sjukdomar som finns. Syftet med denna rutin är att hindra smittspridning i vårdmiljö och skydda mottagliga individer.
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning sjukhusövergripande skas,skas/med
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-11
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 24 oktober 2023
  Giltig fr o m 24 oktober 2023
  Giltig t o m 24 oktober 2025
  Tillgänglig från 24 oktober 2023
  Tillgänglig till 24 oktober 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Pernilla Eriksson
  Innehållsansvarig, roll Specialistläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 7.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Nyupptäckt ESBL-CARBA – vårdhygienisk handlingsplan
  Titel Nyupptäckt ESBL-CARBA – vårdhygienisk handlingsplan
  Beskrivning Syftet är att förhindra spridning av tarmbakterier (Enterobacteriaceae) med ESBLCARBA, och att med<br>utgångspunkt från smittskyddslagen tillgodose att patienten får adekvat information och behandling. Benämningen i rutinen kommer vara ESBLCARBA. Rutinen
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning sjukhusövergripande skas,skas/med,skas/adm
  Företagsnyckelord esbl-carba,karba,esblkarba,esblcarba,esbl carba,carba,ESBL
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-12
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 5 september 2022
  Giltig fr o m 05 september 2022
  Giltig t o m 22 augusti 2024
  Tillgänglig från 5 september 2022
  Tillgänglig till 22 augusti 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Lenzen
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 4.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Om- och nybyggnation, samverkan mellan tekniker, hantverkare och sjukvård
  Titel Om- och nybyggnation, samverkan mellan tekniker, hantverkare och sjukvård
  Beskrivning Vissa patienter är mycket infektionskänsliga. För dessa människor kan en del smittämnen som normalt är ofarliga (lågpatogena mikroorganismer) ändå orsaka allvarlig sjukdom. Exempel på detta är mögelsporer som finns naturligt överallt. Sporer av svampsläkt
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning skas/adm
  Företagsnyckelord Mögel,Samverkan,damm,Hantverkare,Bygga,Rivning,lokaler,infektionskänslig,Nybyggnad,miljö,tekniker,Underhåll,Rivningsarbete,Bygge,mögelsvamp,Aspergillus,underhållsarbete,Ombyggnad,byggdamm,mögelsporer
  DokumentId källa SKAS9730-1455443510-91
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 12 juni 2023
  Giltig fr o m 12 juni 2023
  Giltig t o m 29 maj 2025
  Tillgänglig från 12 juni 2023
  Tillgänglig till 29 maj 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Lenzen
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 6.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Preoperativ helkroppsdesinfektion- regiongemensam rutin
  Titel Preoperativ helkroppsdesinfektion- regiongemensam rutin
  Beskrivning Rutin för att minska risken för postoperativ sårinfektion vid kirurgi med hudsnitt på operationsenhet.
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Företagsnyckelord descutan,sårinfektion,dusch,dubbeldusch,postoperativ sårinfektion,hibiscrub,Med Control PRO,klorhexidintvål,tvål,klorhexidin,preoperativ,helkroppsdesinfektion
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-36
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 7 november 2023
  Giltig fr o m 07 november 2023
  Giltig t o m 07 november 2025
  Tillgänglig från 7 november 2023
  Tillgänglig till 07 november 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Annett Ekman Persson
  Innehållsansvarig, roll Hygiensjuksköterska
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 2.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Regional riktlinje- Luftvägssmitta vårdhygieniska aspekter
  Titel Regional riktlinje- Luftvägssmitta vårdhygieniska aspekter
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet VE Kard Inf Hud Njur Gastro
  Giltighetsområde Övergripande
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-35
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 17 oktober 2023
  Giltig fr o m 17 oktober 2023
  Giltig t o m 17 oktober 2025
  Tillgänglig från 17 oktober 2023
  Tillgänglig till 17 oktober 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Annett Ekman Persson
  Innehållsansvarig, roll Hygiensjuksköterska
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 3.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Respiratory syncytial virus infektion (RSV-infektion) - vårdhygien
  Titel Respiratory syncytial virus infektion (RSV-infektion) - vårdhygien
  Beskrivning RSV-infektion orsakas av respiratory syncytial virus (RSV). Det är ett av våra vanligaste luftvägsvirus. RSV sprids med luftvägssekret vid nära kontakt med infekterade personer eller via indirekt kontakt med förorenade händer och föremål. Infektion uppstå
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning sjukhusövergripande skas,skas/med
  Företagsnyckelord RSV,rs-infektion,RS,sjukhushygien,vårdhygien
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-14
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 13 december 2022
  Giltig fr o m 13 december 2022
  Giltig t o m 13 december 2024
  Tillgänglig från 13 december 2022
  Tillgänglig till 13 december 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Lenzen
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Annette Trenge Jarlshammar
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 10.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Smitta - dokumentation i Melior
  Titel Smitta - dokumentation i Melior
  Beskrivning Denna rutin beskriver hur vårddokumentation av smitta ska ske i Melior på SkaS.
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning patientjournaler
  Företagsnyckelord Dokumentation,BetaLaktamases,MRSA,bakterier,VRE,blodsmitta,hepatit,ESBL,htlv,multiresistenta,Melior,Spectrum,Extended,tarmbakterier,hiv,smitta
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-15
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 10 juni 2024
  Giltig fr o m 10 juni 2024
  Giltig t o m 10 juni 2026
  Tillgänglig från 10 juni 2024
  Tillgänglig till 10 juni 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Helén Blom
  Innehållsansvarig, roll Systemförvaltare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 8.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY IS/IT SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Spoldesinfektor och diskdesinfektor - kvalitetssäkring
  Titel Spoldesinfektor och diskdesinfektor - kvalitetssäkring
  Beskrivning Gods och instrument som är avsedda för flergångsbruk skall rengöras och desinfekteras efter användning. Desinfektion med fuktig värme är den effektivaste, mest ekonomiska och miljövänligaste metoden att avdöda mikroorganismer och förhindra smittspridning.
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning sjukhusövergripande skas,skas/med
  Företagsnyckelord disk,desinfektor,spol
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-17
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 15 maj 2024
  Giltig fr o m 15 maj 2024
  Giltig t o m 15 maj 2026
  Tillgänglig från 15 maj 2024
  Tillgänglig till 15 maj 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Therese Mård
  Innehållsansvarig, roll Hygiensjuksköterska
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 7.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Stick- och skärskada samt exponering med risk för blodburen smitta
  Titel Stick- och skärskada samt exponering med risk för blodburen smitta
  Beskrivning Handläggning av stick och skärskador samt exponering av blod och blodtillblandade kroppsvätskor. Personal/studenter som blivit exponerad för blod skall alltid tas om hand snarast. Bedömning skall göras av tjänstgörande läkare om den drabbade är i behov av
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Företagsnyckelord sjukdomsöverföring,infektion,arbetsskadeanmälan,Avvikelsehantering,blodtillblandade kroppsvätskor,Risk,Vaccination,smittbärare,slemhinna,serologi,provhantering,leverinflammationer,blod,koksalt,företagshälsovård,hiv,blodsmitta,kontaktlinser,sjukhushygien,vårdhygien,kroppsvätskor,smittspridningskontroll
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-18
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 10 juni 2024
  Giltig fr o m 10 juni 2024
  Giltig t o m 07 juni 2026
  Tillgänglig från 10 juni 2024
  Tillgänglig till 07 juni 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Pernilla Eriksson
  Innehållsansvarig, roll Specialistläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 10.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Tuberkulos - vårdhygieniska rutiner
  Titel Tuberkulos - vårdhygieniska rutiner
  Beskrivning Rutinen beskriver smittrisker, risksituationer och ansvarsförhållanden samt vårdrutiner, tvätt- och städrutiner och hantering av avfall.
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Företagsnyckelord smittskyddslag,tuberculos,tbc,Tuberkulos,inandningssmitta,Ansvarsfördelning,Smittspårning,lungtuberkulos
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-52
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 25 april 2024
  Giltig fr o m 25 april 2024
  Giltig t o m 23 april 2026
  Tillgänglig från 25 april 2024
  Tillgänglig till 23 april 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Lenzen
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 1.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Tvättställ- vårdhygieniska aspekter
  Titel Tvättställ- vårdhygieniska aspekter
  Beskrivning Tvättställ, framför allt avlopp och vattenlås, innehåller mycket bakterier. För att minska risk för smittspridning via handfat är det viktigt att de används på rätt sätt.
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Företagsnyckelord handhygien,bakterier,smittspridning,Tvättställ,personlig hygien,biofilm
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-45
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 12 december 2023
  Giltig fr o m 12 december 2023
  Giltig t o m 12 december 2025
  Tillgänglig från 12 december 2023
  Tillgänglig till 12 december 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Hanna Thorold Klingspor
  Innehållsansvarig, roll Specialistläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 2.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) - Vårdhygien
  Titel Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) - Vårdhygien
  Beskrivning Syftet är att med utgångspunkt från smittskyddslagen förhindra smittspridning av VRE samt att tillgodose att patienten får adekvat information. VRE sprids lätt i sjukhusmiljö, Bristande följsamhet till basala hygienrutiner bidrar till smittspridning
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Företagsnyckelord resistens,sjukdomsöverföring,riskfaktorer,smittskydd,städning,smittspridning,diarre,hygienrutiner,bakterier,basala hygienrutiner,smittskyddslag,Smittspårning,vankomycin,vancomycin,Patientsäkerhet,Enterococcus,avföring,anmälningsplikt
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-19
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 4 juli 2024
  Giltig fr o m 04 juli 2024
  Giltig t o m 04 juli 2026
  Tillgänglig från 4 juli 2024
  Tillgänglig till 04 juli 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Pernilla Eriksson
  Innehållsansvarig, roll Specialistläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 15.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Vattkoppor eller bältros, vårdhygieniska rutiner
  Titel Vattkoppor eller bältros, vårdhygieniska rutiner
  Beskrivning Beskriver åtgärder som syftar till att förhindra smittspridning från vattkoppor och bältros i vårdmiljö liksom identifiering för ställningstagande till medicinsk profylax. Belyser smittsamhet, vårdrutiner, smittspårning och personalfrågor.]
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning sjukhusövergripande skas,skas/med
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-20
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 28 augusti 2023
  Giltig fr o m 28 augusti 2023
  Giltig t o m 28 augusti 2025
  Tillgänglig från 28 augusti 2023
  Tillgänglig till 28 augusti 2025
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Pernilla Eriksson
  Innehållsansvarig, roll Specialistläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 5.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Virusgastroenterit - handläggning
  Titel Virusgastroenterit - handläggning
  Beskrivning Den vanligaste orsaken till gastroenterit är virusinfektion. <br>Infektionen med calicivirus är mycket smittsam för både patienter och personal. Målet är att förhindra smittspridning från patient till patient eller från patient till personal på vårdavdeln
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning sjukhusövergripande skas,skas/med
  Företagsnyckelord smittspridning,caliciinfektion,calici,Calicivirus,gastroenterit
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-21
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 7 oktober 2022
  Giltig fr o m 07 oktober 2022
  Giltig t o m 07 oktober 2024
  Tillgänglig från 7 oktober 2022
  Tillgänglig till 07 oktober 2024
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Lenzen
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 14.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Vårdhygien - Kikhosta
  Titel Vårdhygien - Kikhosta
  Beskrivning Förhindra spridning av kikhosta i vård och omsorg.
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Företagsnyckelord droppsmitta,Pertussisvaccin,pertussis,luftvägssmitta,luftvägsinfektioner,Kikhostevaccin,kikhosta,bordetella pertussis,bordatellainfektioner,vaccin
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-54
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 4 juli 2024
  Giltig fr o m 04 juli 2024
  Giltig t o m 04 juli 2026
  Tillgänglig från 4 juli 2024
  Tillgänglig till 04 juli 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Pernilla Eriksson
  Innehållsansvarig, roll Specialistläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 1.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Vårdhygien - verksamhetens ansvar för städning och rengöring
  Titel Vårdhygien - verksamhetens ansvar för städning och rengöring
  Beskrivning Riktlinjen är ett grundläggande dokument som i första hand avhandlar ansvars- och gränsdragningsfrågor<br>rörande städning/rengöring i vårdens lokaler. Klargörande avseende detta är en viktig<br>del i arbetet att förebygga smittspridning och vårdrelaterad
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Egen ämnesindelning sjukhusövergripande skas,skas/med
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-22
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 25 april 2024
  Giltig fr o m 25 april 2024
  Giltig t o m 25 april 2026
  Tillgänglig från 25 april 2024
  Tillgänglig till 25 april 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Hanna Thorold Klingspor
  Innehållsansvarig, roll Specialistläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 7.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Vårdhygien - Viral hemorragisk feber (VHF)
  Titel Vårdhygien - Viral hemorragisk feber (VHF)
  Beskrivning Vårdhygienisk riktlinje för omhändertagande av patient med misstanke om viral hemorragisk feber (VHF) VHF orsakas av flera olika virus, bland annat Ebola, Marburg, Lassa och Krim-Kongo
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Rutin
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Företagsnyckelord virus,hemorragisk,feber,viral hemorragisk feber,viral hemorrhagic fever,Viral encephalit,UN3549,ebola,VHF,skyddsutrustning,riskklass4,PPE,Marburg,Lassa,krim-Kongo HF,högsmittsamma,HSAI,blödningar,blödarfeber
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-53
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 18 juni 2024
  Giltig fr o m 18 juni 2024
  Giltig t o m 18 juni 2026
  Tillgänglig från 18 juni 2024
  Tillgänglig till 18 juni 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Julia Lenzen
  Innehållsansvarig, roll Överläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 2.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Vårdhygienisk bedömning av riskfaktorer för smittspridning i vård och omsorg
  Titel Vårdhygienisk bedömning av riskfaktorer för smittspridning i vård och omsorg
  Beskrivning Används för att bedöma riskfaktorer för att förhindra smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Till all vårdpersonal.
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Övergripande
  Företagsnyckelord sjukdomsöverföring,desinfektion,bedömning av riskfaktorer,bedömning,Avfall,bakterier,riskfaktorer,rengöring,städning,riskfaktor,punktdesinfektion,blod,handhygien,arbetskläder,vårdhygieniska,basal hygien,basala hygienrutiner,sår,Tvätt,sjukhushygien,vårdhygien,kroppsvätskor,infektion,smittspridningskontroll
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-23
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 10 juni 2024
  Giltig fr o m 10 juni 2024
  Giltig t o m 10 juni 2026
  Tillgänglig från 10 juni 2024
  Tillgänglig till 10 juni 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Pernilla Eriksson
  Innehållsansvarig, roll Specialistläkare
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 9.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS
 • Skapad:
  Visa fler uppgifter Dölj fler uppgifter För Vårdhygieniska aspekter på AC/luftkylare och portabla fläktar
  Titel Vårdhygieniska aspekter på AC/luftkylare och portabla fläktar
  Beskrivning Vårdhygieniska aspekter på AC/luftkylare och portabla fläktar
  Myndighet Styrelsen för Skaraborgs sjukhus
  Klassificeringsstruktur (process) Utföra internt ledningsarbete 1.3
  Handlingstyp Riktlinje
  Upprättat för enhet Skaraborgs Sjukhus
  Giltighetsområde Lokalt
  Företagsnyckelord virus,mikroorganismer,bakterier,solskydd,Luftvägsinfektion,luftkylare,inomhustemperatur,fläktar,filter,värmebölja
  DokumentId källa SKAS9729-602154698-28
  Källsystem SOFIA
  Upprättat av enhet Skaraborgs Sjukhus
  Upprättat datum 17 maj 2024
  Giltig fr o m 17 maj 2024
  Giltig t o m 16 maj 2026
  Tillgänglig från 17 maj 2024
  Tillgänglig till 16 maj 2026
  Åtkomsträtt Internet
  Innehållsansvarig Therese Mård
  Innehållsansvarig, roll Hygiensjuksköterska
  Godkänd av Christer Printz
  Godkänd av, roll Chefläkare
  Version 3.0
  Ursprunglig samarbetsyta STY Vårdhygien SkaS